Αριθμοί, δείκτες και νούμερα αποτελούν τα στοιχεία βάσει των οποίων κατά κύριο λόγο λαμβάνει αποφάσεις η ηγεσία ενός οργανισμού.

Η απόδοση ενός στελέχους και η σύνδεσή της με τα εταιρικά αποτελέσματα οφείλει να ακολουθεί την ίδια τακτική για να καταστεί κατανοητή, μετρήσιμη και πιθανόν διαχειρίσιμη. Ακόμη και σε επίπεδο τμήματος η αποτύπωση της προστιθέμενης αξίας που αυτό προσδίδει σε μία εταιρεία εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Σήμερα, ο ρόλος του HR συχνά τίθεται υπό αμφισβήτηση. Με βασική επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός τμήματος που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ηγεσίας να έχει λάβει έντονο χαρακτήρα, η ανάληψη δράσης από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να είναι άμεση, στοχευμένη και κυρίως «μετρήσιμη», γεγονός που δικαιολογεί την ολοένα και πιο συχνή χρήση των metrics.

Εκτός από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και έχουν επιβάλει οι αλλαγές στην αγορά και τις εργασιακές σχέσεις, το HR καλείται να αποδείξει άμεσα την ουσιαστική συμβολή του στην επιχείρηση, κερδίζοντας επάξια μία θέση στο τραπέζι των αποφάσεων. Τους τρόπους με τους οποίους το HR μπορεί έμπρακτα και άμεσα να ενισχύσει το ρόλο του μέσα σε έναν οργανισμό, συνδέοντας τους ανθρώπους με τους αριθμούς, θα μας αναλύσει ο Richard W. Beatty, στο 10th People Management Executive Seminar.

Στις 4 Δεκεμβρίου υποδεχόμαστε τον άνθρωπο που έχει συνδέσει τη Στρατηγική με το HR. Βραβευμένος για τη συνεισφορά του στο χώρο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και αναγνωρισμένος ως ένας από τους Top 20 International Thinkers (HR Most Influential 2013) θα βρίσκεται κοντά μας για να μας παρουσιάσει όλες τις πτυχές του «σύγχρονου HR» που χρειάζονται στο πλευρό τους οι εταιρείες και οι άνθρωποί τους. Θα είμαστε όλοι εκεί!