Από έρευνα της Ομοσπονδίας Προσλήψεων και Απασχόλησης της Βρετανίας, προκύπτει ότι το 28% των προσλήψεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, κάλυψε θέσεις υψηλόβαθμων στελεχών έναντι 7,7% το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα, μάλιστα και με πρόσφατη έκθεση της Markit Economics και της KPMG, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική δυσπραγία με την αντικατάσταση των έμπειρων, ακριβοπληρωμένων και μεγαλύτερων σε ηλικία στελεχών τους με χαμηλόμισθους νέους εργαζόμενους. Η έρευνα αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζουν ότι η υπερπροσφορά εργασίας έχει μεταφέρει τη διαπραγματευτική ισχύ στους εργοδότες με αποτέλεσμα οι απολαβές να είναι χαμηλότερες. Οι αμοιβές των εργαζομένων με σύμβαση περιορισμένου και αορίστου χρόνου, σημείωσαν πτώση το Φεβρουάριο την ώρα που οι νέες θέσεις εργασίας μειώνονται με το μεγαλύτερο ρυθμό της δεκαετίας.

Πηγή: Ιndependent