Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων εργαζομένων θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εικόνα του βιογραφικού σημειώματος κατά τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Grant Thornton.

Όσον αφορά στη σύνταξη του βιογραφικού, οι περισσότεροι υποψήφιοι (31,8%) ανέφεραν ότι συμβουλεύτηκαν κάποιο πρότυπο από το διαδίκτυο, το 25,8% συμβουλεύτηκε κάποιο φίλο ή γνωστό ενώ το 26,8% δήλωσε ότι απλά αυτοσχεδίασε. Τη βοήθεια ενός επαγγελματικού συμβούλου ζήτησε σχεδόν ένας στους δέκα και του «ραφείου διασύνδεσης μόλις το 9%. Ως ιδανική έκταση του βιογραφικού, το μεγαλύτερο ποσοστό (63,3%) θεωρεί ότι είναι οι δύο σελίδες. Σε ερώτηση, σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι υποψήφιοι σχετικά με την τωρινή μορφή του βιογραφικού τους σημειώματος, το 57,7% δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο ενώ πολύ ικανοποιημένο δήλωσε το 32,4%.

Σχετικά με τη συνοδευτική επιστολή, οι απόψεις διαφοροποιούνται καθώς το 35,9% τη θεωρεί αρκετά χρήσιμη, το 25,5% λίγο χρήσιμη και το 22,5% πολύ χρήσιμη ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (92,9%) δήλωσε ότι επιλέγει ως μέσο αποστολής του βιογραφικού σημειώματος το e-mail. Αρκετά καλά προετοιμασμένο δήλωσε το 43,1% του δείγματος για τη συμμετοχή του σε μία συνέντευξη. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι, υποστήριξαν ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η υποστήριξη από κάποιον επαγγελματία σύμβουλο.