Αύξηση των προσλήψεων, μείωση του παγώματος μισθών και συγκρατημένες μισθολογικές αυξήσεις σημειώνονται στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με την έρευνα Αμοιβών και Παροχών για το 2014 που διεξήγαγε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Aon Hewitt, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με τις κορυφαίες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, σε προσλήψεις προχώρησε πάνω από το 80% των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ συγχρόνως οι αυξήσεις σε μισθούς περιορίστηκαν στο 1%, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το 2013, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι το πάγωμα μισθών περιορίστηκε στο 17%, σε σύγκριση με το 46% της γενικής αγοράς. Η συνεχής μισθολογική πτωτική τάση που καταγράφεται στην έρευνα, η οποία συνδυάζεται και με εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η οικονομική ύφεση, είχε ως αποτέλεσμα οι συνολικές απολαβές στον ασφαλιστικό κλάδο να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι στην γενική αγορά, με τις μεγαλύτερες διαφορές να σημειώνονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα στον τομέα βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus), οι ασφαλιστικές εταιρείες δείχνουν να πρωτοπορούν, με το 67% από αυτές να μην έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική ύφεση, αλλά αντίθετα να προχωρούν κανονικά στην καταβολή αυτών των bonus, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για την γενική αγορά δεν ξεπερνά το 48%.