«Δυσοίωνα» τα αποτελέσματα που καταγράφει η Έρευνα Μισθολογικών Μεταβολών 2012 της Aon Hewitt για την Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε με συμμετοχή 165 ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Απριλίου-Ιουλίου, παρέχει πλήρη ανάλυση του συνολικού πακέτου αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. «Το 2012 διαπιστώσαμε πως συνεχίζονται και επιδεινώνονται οι μειώσεις μισθών και αφορούν πλέον τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας» σύμφωνα με τη Μαρία Σταυροπούλου, Υπεύθυνη του Τμήματος Αμοιβών και Παροχών της Aon Hewitt, και συνεχίζει πως «οι μειώσεις μισθών παρατηρούνται κυρίως σε ελληνικές εταιρείες, ενώ οι πολυεθνικές στην πλειονότητά τους “πάγωσαν” τους μισθούς των εργαζομένων τους».

Η έρευνα καταγράφει «βουτιά» των μισθών κατά 11,8% σε περίπου 29,4% του συνόλου των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από το 40% των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, έχει ήδη εφαρμόσει μειώσεις και απολύσεις, ενώ μόνο το 9,1% των πολυεθνικών έχει προχωρήσει σε μειώσεις μισθών, με το 17,9% να έχει περιορίσει το προσωπικό τους. Οι εταιρείες που σε ποσοστό 26,5% πήγαν «κόντρα» στην κρίση και έδωσαν αυξήσεις, ανήκουν κυρίως στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας και στο φαρμακευτικό κλάδο.