Έχοντας αντλήσει πολύτιμη γνώση και εμπειρία από τα διάφορα έργα που ολοκλήρωσε στον ναυτιλιακό χώρο και σε συνέχεια της δημιουργίας του HR Club in Shipping, η Aon Hewitt, διοργανώνει το 1ο σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση Ρόλων στη Ναυτιλία», παρουσιάζοντας συγχρόνως το εργαλείο JobLink™.

Το σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου από τον Steve Munday, εξειδικευμένο Σύμβουλο σε θέματα Αμοιβών και Παροχών της Aon Hewitt Λονδίνου, απευθύνεται σε στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου, τα οποία επιθυμούν να εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους στον τομέα της αξιολόγησης εργασιακών ρόλων, αλλά και να συνδέσουν το JobLink™ με άλλες διαδικασίες στρατηγικής ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το JobLink™ είναι η απλή αλλά και ευέλικτη λύση της Aon Hewitt για κάθε ανάγκη που αφορά στην αξιολόγηση ρόλων, στην αξιοποίηση ταλέντου και στη δημιουργία ενός δικαιότερου συστήματος αμοιβών, διαδικασίες τις οποίες κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί εύκολα να εφαρμόσει και να διαχειριστεί.
Το σεμινάριο μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45.