Τόσο το τμήμα HR όσο και το τμήμα marketing αναγνωρίζουν τα οφέλη συνεργασίας τους όμως ακόμη αναζητούν τον συνδυασμό της διαφορετικής φιλοσοφίας και στόχου που διαθέτουν.

Εταιρείες όπως η Google και η Starbucks έχουν καταφέρει εκτός από επιτυχημένα brands να παραμένουν employers of choice για έναν και μοναδικό λόγο: επειδή έχουν ευθυγραμμίσει το εσωτερικό με το εξωτερικό brand που διαθέτουν, με όχημα της επιτυχίας τους τη συνεργασία των τμημάτων HR και Marketing όπως αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο στο HR Magazine, η Heather Stern, Chief Marketing and Talent Officer, Lippincott. Όπως η ίδια σημειώνει, η συνεργασία μεταξύ των δύο τμημάτων θα πρέπει να είναι συνεχής και να παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός ενιαίου brand τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς πελάτες. Άλλωστε μέχρι τώρα και οι δύο ομάδες διέθεταν την ίδια επιδίωξη απευθυνόμενες σε διαφορετικό κοινό: τη δημιουργία σύνδεσης και awareness σε υπάρχοντες ή υποψήφιους πελάτες. Η μεταξύ τους συνεργασία λοιπόν, θα διαμορφώσει εκείνο το περιβάλλον που θα εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό και ταυτόχρονα θα ενισχύει την εταιρική φήμη, με απτά αποτελέσματα σε επίπεδο οργανισμού.