Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο ρόλου, με τις διοικητικές (51%) και επιχειρησιακές (48%) θέσεις να πρωτοστατούν σε παγκόσμια κλίμακα. Μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά – STEM (43%) και στην ανώτατη διοίκηση (42%). Αυτό εμφανίζεται ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα της νέας διεθνούς έρευνας του ομίλου ManpowerGroup με τίτλο «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024».

Σύμφωνα με αυτή, στην Ελλάδα τα ποσοστά διαφοροποιούνται έναντι των διεθνών ευρημάτων της έρευνας: Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων είναι πιο έντονες στις επιχειρησιακές (45%) παρά στις διοικητικές θέσεις (41%). Σαφέστατα μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στους STEM ρόλους (36%) και στην ανώτατη διοίκηση (37%). Όσον αφορά στις αμοιβές του, παρατηρείται μικτή πρόοδος. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) παγκοσμίως αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες ισότητας των αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 48% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό υπολείπεται κατά 6 μονάδες έναντι του Μ.Ο. καθώς το 46% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι «οι πρωτοβουλίες ισότητας αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος» ενώ το υπόλοιπο 54% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία. Τέλος, στη χώρα μας είναι εντυπωσιακό ότι το 70% των εργοδοτών στον κλάδο της Πληροφορικής δηλώνουν ότι οι πρωτοβουλίες τους για ισότητα αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Για τον κλάδο της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το ποσοστό ανέρχεται στο 39%, για τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών επίσης στο 39% και για τον κλάδο των Μεταφορών & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο 36%.