Τις πρώτες πιέσεις άρχισε να δέχεται η αγορά εργασίας μετά το τέλος του προγράμματος αναστολών συμβάσεων εργασίας, όπως άλλωστε αναμένονταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν αρνητικό, ωστόσο στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου παρέμεινε θετικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 202.790, ενώ οι αποχωρήσεις σε 281.919 (92.390 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 189.529 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Νοεμβρίου ήταν αρνητικό κατά 79.129 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.202.421 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.066.741 (1.168.342 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 898.399 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 11μήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 135.680 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη το Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε, κατά την τελευταία 20ετία, αρνητικό ρεκόρ στην απώλεια θέσεων εργασίας  (-79.129).  Ωστόσο σημειώθηκε θετικό ρεκόρ, επίσης κατά την τελευταία 20ετία, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στο 11μηνο του 2021 (+135.680).