Πανελλαδική έρευνα για την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην παρούσα φάση διεξήγαγε η εταιρεία MARC σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.010 επιχειρήσεων, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 76% των επιχειρήσεων διατήρησε το προσωπικό που απασχολεί κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 78,5% δήλωσε, ότι θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό απασχολούμενων κατά το επόμενο έτος. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν και τα ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιστέκονται στις απολύσεις και διατηρούν περισσότερο προσωπικό απ’ ότι θα δικαιολογούσε η οικονομική τους κατάσταση. Μάλιστα, για την αποφυγή των απολύσεων, οι 7 στις 10 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θεωρούν πιο αποτελεσματικό το μέτρο της επιδότησης του κόστους εργασίας σε αντίθεση με τα μέτρα διευθέτησης του χρόνου εργασίας που συνεπάγεται μείωση μισθού.

Η συντριπτική πλειονότητα (90%) του δείγματος δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Μάλιστα, η μέση μείωση στο τζίρο των επιχειρήσεων το πρώτο 4μηνο του 2009, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2008 ανέρχεται σε 31%. Ως προς τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις προοπτικές τους κατά τους επόμενους μήνες, η εικόνα είναι δυσοίωνη, καθώς το 73% προβλέπει τη διατήρηση της κατάστασης στα ίδια (χαμηλά) επίπεδα, ή την επιδείνωσή της.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, που συμβάλει στη δημιουργία αρνητικού κλίματος στην αγορά είναι η ασφαλιστική «ανασφάλεια» που βιώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως προς το μέλλον των συντάξεών και της υγειονομικής τους περίθαλψης.

Το 75,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα κινδυνεύουν, ενώ το 89,3% ισχυρίζεται, ότι πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη συμπληρωματικού εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότησή του, επενδύοντας σε αυτό εκτός της επιχείρησης.