Έφυγε από τη ζωή ο Stephen Bevan, πρωτοπόρος σε θέματα ευημερίας των εργαζομένων και στην έρευνα σχετικά με το HR. O S. Bevan ήταν τα τελευταία 15 χρόνια επικεφαλής Ανάπτυξης και Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού του Institute for Employment Studies, ενώ διέθετε εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ευημερία, στην απόδοση και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού.

Είχε ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων για οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς, ενώ παράλληλα είχε συμβουλεύσει κυβερνήσεις σε θέματα πολιτικής σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2023 ο ίδιος έγινε πρεσβευτής της κοινωνικής επιχείρησης Working With Cancer, η οποία διεξάγει εκστρατείες για τη βελτίωση της εργασιακής υποστήριξης των επιζώντων από καρκίνο, ενώ εισήχθη και στο HR Most Influential the Hall of Fame, ως αναγνώριση της συμβολής του στον κόσμο της εργασίας. Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Stephen Bevan είχε πραγματοποιήσει ομιλία στο Future of Work Conference 2022 της Boussias Events, με τίτλο «How to manage mental health in the future workforce».