Η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του οικοσυστήματος, η υποβάθμιση της υγείας και της ποιότητας της ζωής είναι ζητήματα που η αντιμετώπισή τους αποτελεί μία σύγχρονη κοινωνική πρόκληση.

Στις μέρες μας, η σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, αναπτύσσει ένα νέο ρόλο, πιο υπεύθυνο, απέναντι στην κοινωνία, πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η επιχείρηση με τη λειτουργία της και τις δράσεις της, ως θεσμός της κοινωνίας, αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη απέναντι σε οικουμενικά ζητήματα, όπως το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν αξιοπιστία και διαφάνεια όσον αφορά την αποτύπωση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον και να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά φιλικές και κοινωνικά αποδεκτές βελτιώσεις της εταιρικής δραστηριότητάς τους. Αν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν στρατηγικά τη συγκεκριμένη πρόκληση θα αποκτήσουν ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Μία εταιρεία με υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, που είναι έμπρακτα φιλικά προσκείμενη προς το περιβάλλον, μακροπρόθεσμα θα προσεγγίσει πελάτες, εργαζόμενους και επενδυτές, οι οποίοι θα προτιμούν να συνδέονται με εταιρείες που θα έχουν την ανάλογη στάση απέναντι στα κοινωνικά θέματα. Θα υιοθετήσει μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της, τα οποία θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και αλυσιδωτά θα οδηγήσουν την εταιρεία τους στην μακροημέρευσή της.

Πρακτική εφαρμογή
Δείχνοντας την έμπρακτη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για κοινωνική δράση, η εταιρεία πληροφορικής  Finvent Software Solutions αποφάσισε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πρωτότυπου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει θέμα «Απλά μαθήματα Οικολογίας» και υπέρτιτλο «Ν’ αγαπάς την ευθύνη» (η φράση ανήκει στο Νίκο Καζαντζάκη), με εφαρμογές στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και στις καθημερινές ενασχολήσεις. Στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η κατάρτιση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η αφύπνιση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των εργαζομένων σε μικρά, πρακτικά, καθημερινά οικολογικά βήματα στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στην καθημερινή ζωή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει απλές και εύκολες συμβουλές καθημερινής χρήσης όσον αφορά τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Από το πώς να επιλέγουμε φυτά που απορροφούν τους αστικούς ρύπους μέχρι το πώς να καταστρώνουμε ένα πλάνο βελτίωσης του σπιτιού μας όσον αφορά τη θέρμανση και ψύξη, το φωτισμό, το μαγείρεμα, τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών αλλά και σε τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον εξοπλισμό του γραφείου.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και πώς ο πρώτος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δεύτερου. Επίσης, βασίζεται στην τρίπτυχη αρχή: μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Το φαινόμενο της υπερθέρμανσης και οι επιπτώσεις του στον πλανήτη, το Πρωτόκολλο του Κιότο και Δράσεις για την ανατροπή της κατάστασης όσον αφορά:

  • την Ανακύκλωση
  • τα Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
  • τη Διαχείριση νερού
  • το Πράσινο
  • την Οικολογική οδήγηση.

Οι εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος θα κατανοήσουν το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος, θα γνωρίσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί, θα συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ατομικής τους ευθύνης και θα καλλιεργήσουν οικολογική συνείδηση. Στο πλαίσιο της εσωτερικής εκπαίδευσης συζητήθηκε και αποφασίσθηκε η υλοποίηση εθελοντικών δράσεων από τους εργαζόμενους, οι οποίες θα συμφωνούνται σε ετήσια βάση π.χ. δεντροφύτευση, καθαρισμός παραλίας κ.ά.

Στόχοι του προγράμματος
Φιλοδοξία του εταιρικού αυτού προγράμματος είναι η μεσοπρόθεσμη δημιουργία μίας νέας κοινωνικής συνείδησης και ειδικότερα περιβαλλοντικής, η οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η περιβαλλοντική διάσταση της εταιρικής ευθύνης μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλές εταιρείες και επιχειρηματίες οι οποίοι θα προχωρήσουν στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος ως υπεύθυνοι και ενεργοί εργοδότες.

Η προώθηση αυτών των δράσεων απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος αλλά και την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών.  Γιατί όπως εύστοχα λέγεται, «τη γη δεν την κληρονομούμε από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας».