Οπαδοί της εξαρτημένης-μισθωτής εργασίας εμφανίζονται οι περισσότεροι Έλληνες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της People for Business με θέμα «Ιδανικές συνθήκες εργασίας - Πότε και πώς μετακινούνται τα στελέχη», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2010 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 724 στελεχών.

Στόχος της έρευνας, ήταν να διαπιστωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή των στελεχών να μετακινηθούν σε μία νέα εργασία, εν μέσω κρίσης, και κατά πόσο οι απαιτήσεις και τα θέλω των εργαζομένων συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Κάποια βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:
• Ναι στην ευελιξία ψηφίζουν τα στελέχη άνω των 48 ετών και τα στελέχη με ετήσιες μικτές αποδοχές άνω των 50.000 ευρώ. Πρόκειται για τις ομάδες που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση.
• Σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων εργαζομένων, ποσοστό 91,43%, θα επέλεγε την εξαρτημένη-μισθωτή εργασία σε μία εταιρεία και όχι την εξωτερική συνεργασία, με την οποία θα αμείβεται βάσει επίτευξης στόχων. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, δυσκολεύονται να ενταχθούν σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα απασχόλησης.
• Το 85,71% των συμμετεχόντων θα επέλεγε μία δουλειά με βάση το αντικείμενο των σπουδών του. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι που ήταν έναντι 90,18%, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι, το να αλλάξει κάποιος καριέρα δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά στις σημερινές συνθήκες εργασίας είναι κάτι που απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες: www.pfb.gr.