Η Uni Systems και η Oracle, ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Ολοκληρωμένης Λύσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου PeopleSoft Enterprise HCM for SMBs.

Οι δύο συνεργάτιδες εταιρείες, έχοντας μελετήσει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς προσφέρουν στις εγχώριες εταιρείες που απασχολούν μέχρι 600 εργαζόμενους το συγκεκριμένο λογισμικό.

Η ανανεωμένη πρόταση, βασίζεται στην κλασική πλατφόρμα Oracle PeopleSoft Enterprise HCM.