Ποιος θα φανταζόταν ότι η μετάβαση στο e-HR θα περνούσε μέσα από τις σελίδες ενός «κανονικού» βιβλίου;
Ζούμε πλέον στην εποχή όπου η καθημερινότητά μας ψηφιοποιείται και μετασχηματίζεται συνεχώς, με την πανδημία απλώς να επιταχύνει το αναπόφευκτο. Καθώς, όμως, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού εστίασαν στις απαιτούμενες αλλαγές και στο πώς αυτές θα πραγματοποιηθούν ομαλά, δεν συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται να μετασχηματιστούν και τα ίδια.

Αυτό συμβαίνει διότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή μετάβασης από την παραδοσιακή στην ψηφιακή ΔΑΔ, που οφείλει να αξιοποιήσει τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και να ανταπεξέλθει στις καινούργιες προκλήσεις. Το βιβλίο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» του Κωνσταντίνου Τζωρτζάκη έρχεται ακριβώς να γεφυρώσει το πέρασμα από το HR στο e-HR. Αναλύοντας μεθοδικά και διεξοδικά κάθε θέμα που απασχολεί το σύγχρονο τμήμα HR, όπως η διαφορετικότητα, η εκπαίδευση των ανθρώπων, η εσωτερική επικοινωνία και το Health & Safety, εξηγεί με σαφήνεια το πώς η τεχνολογία μπορεί να σταθεί αρωγός, αλλά και το πώς έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Χωρισμένο σε 6 διακριτά μέρη, το εν λόγω βιβλίο παρουσιάζει το πλαίσιο της ΔΑΠ, τις στρατηγικές της ΔΑΠ μέσω της τεχνολογίας, της εφαρμογές της ΔΑΠ, τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο, την προστασία και τις ίσες ευκαιρίες για το προσωπικό, καθώς και την παγκόσμια διάσταση της ΔΑΠ. Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται και η πληθώρα case studies που υπάρχουν στις σελίδες του, τα οποία παρέχουν μια περισσότερο απτή ματιά και αποτελούν τροφή για σκέψη, αλλά και εφαλτήριο για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, οι ερωτήσεις, οι εργασίες εφαρμογής και οι βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος κάθε κεφαλαίου βοηθούν ώστε το βιβλίο να γίνει ακόμα πιο ζωντανό και ο αναγνώστης να εμπλακεί ενεργά με τα θέματα που συζητούνται.

Ανεξάρτητα με την εκάστοτε ιδιότητα του αναγνώστη, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αυτομόρφωσης, προβληματισμού και έμπνευσης. Ένα βιβλίο που μπορεί να προσφέρει γνώση και μια νέα οπτική, επηρεάζοντας και το mindset αυτού που θα το επιλέξει. Κοντολογίς, συμβάλει στην ομαλή μετάβαση του HR σε έναν τόσο γνωστό αλλά και τόσο καινούργιο ψηφιακό κόσμο.