Εντός του Μαρτίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω διαδικτύου, τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για την ασφάλιση του προσωπικού τους τον μήνα Ιανουάριο.

Την παράταση κατά ένα μήνα της υποχρέωσης για τη μηνιαία υποβολή των ΑΠΔ (που ισχύει από την 1/1/2013, δηλαδή για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου και μετά) έδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ ώστε «να προσαρμόσουν οι επιχειρήσεις τα μηχανογραφικά τους συστήματα. Με το νέο σύστημα οι εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης, υποχρεούνται κάθε μήνα -και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν- να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αφορά στον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου). Εως τις 5 Φεβρουαρίου παρέτεινε, εξάλλου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την προθεσμία για την υποβολή, μέσω διαδικτύου, των Ανακεφαλαιωτικών Περιοδικών Δηλώσεων του δ΄ τριμήνου 2012 και του μηνός Δεκεμβρίου 2012 «χωρίς την επιβολή κυρώσεων».