Ετήσια εξοικονόμηση περίπου 94 εκατ. ευρώ θα έχει ο ΟΤΕ από τη νέα εθελουσία έξοδο που ολοκληρώθηκε πριν από το τέλος του 2013 και στην οποία τελικά συμμετείχαν 1.827 εργαζόμενοι.

Το τελικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 320-340 εκατ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγει στη διοίκηση του Οργανισμού «παράθυρο» και για νέες προσλήψεις. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό στόχο, ο οποίος περιελάμβανε περίπου 1.100 άτομα. Σημειώνεται ότι αίτηση στο πρόγραμμα για να αποχωρήσουν είχαν κάνει πάνω από 2.000 άτομα, ωστόσο τελικά αυτοί που αποχώρησαν ανήλθαν σε 1.827, ποσοστό περίπου 21%, από το σύνολο 8.700 που ήταν το προσωπικό του ΟΤΕ στα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν προέρχονταν κυρίως από το τεχνικό προσωπικό και θέσεις υποστήριξης (700 άτομα) και από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΤΕ, που στεγάζονται στο μέγαρο της Κηφισίας (περίπου 500 άτομα). Επίσης αποχώρησαν 170 από τις συνολικά 300 καθαρίστριες του Οργανισμού, καθώς και 100 εργαζόμενοι από τα εμπορικά καταστήματα. Πάντως από τις αρχές του 2013 μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους περίπου 3.500 εργαζόμενοι έχουν φύγει από τον ΟΤΕ με την υλοποίηση δύο προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ καλύπτει το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών για την αυτασφάλιση των εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω των προγραμμάτων. «Η μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα εθελούσιας του ΟΤΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι προσφέρουν κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις για την αποχώρηση εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΤΕ να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης στον Όμιλο για νέους ανθρώπους που έχει ανάγκη η χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Παράλληλα ο ΟΤΕ ήδη προχωρεί σε περίπου 500 προσλήψεις νέων τεχνικών πεδίου, μηχανικών, πωλητών καταστημάτων και εταιρικών πωλητών.