Αποχώρησε ο Αλέξανδρος Πλιάτσικας από την εταιρεία Mega Systems.

Αποχώρησε ο Αλέξανδρος Πλιάτσικας από την εταιρεία Mega Systems. Ο Α. Πλιάτσικας κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.