Αποχώρησε ο Γιάννης Παπαθεοδώρου από την UCB Parma. Ο ίδιος σημειώνεται ότι κατείχε τη θέση του HR Director S&E Europe, HR BP EU Operational Excellence στην εταιρεία.