Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς σε θέματα αμοιβών και παροχών του τομέα στελεχών της Πληροφορικής την Πέμπτη 8 Μαΐου.

Η εσπερίδα διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ. Στο πλαίσιο της συζήτησης κατέθεσαν τις απόψεις τους καταξιωμένα στελέχη του χώρου όπως: ο Νίκος Μυλωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, ALBA Graduate Business School, ο Διαμαντής Νικολάου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε HRM, ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής , Eπικεφαλής του Συμβουλευτικού Kλάδου, KPMG ο Νίκος Κάκαρης, Γενικός Διευθυντής, Παρατηρητήριο ΚτΠ και ο Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.