Αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Ο σκοπός της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ, είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα σε θέματα αμοιβών και παροχών του τομέα στελεχών της Πληροφορικής. Επίσης, θα αναπτυχθεί συζήτηση για τη συμβολή του ΙΤ και HRM στις ευκαιρίες και τους προβληματισμούς των οργανισμών και επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Τα θέματα θα προσεγγίσουν επίλεκτα στελέχη του χώρου μέσα από τις επιμέρους εισηγήσεις τους. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων καθώς και σε όσα στελέχη έχουν ενδιαφέρον για τις εξελίξεις του τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eede.gr