Έρευνα σχετικά με την υποδοχή της τηλεργασίας από τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους, κατά την περίοδο του lockdown της αγοράς λόγω του Covid-19, πραγματοποίησε στα μέλη του το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι οι εφτά στις δέκα εταιρείες – μέλη αξιολόγησαν αρκετά έως πολύ αποδοτική την εξ αποστάσεως απασχόληση, ενώ τέσσερις στις δέκα τοποθετήθηκαν θετικά στο ενδεχόμενο αλλαγής του μοντέλου της απασχόλησης για ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους, με προοπτική εφαρμογής της τηλεργασίας και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Επιπροσθέτως, το 66,7% δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι προσαρμόστηκαν άμεσα στο καθεστώς της τηλεργασίας, το 23,5% ότι αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες και το 1,2% ότι δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, με το 8,6% να εφαρμόζει την πολιτική του home office.

Επιπλέον, το 67,9% των εταιρειών χαρακτήρισε από αρκετά έως πολύ αποδοτική την εξ αποστάσεως απασχόληση του ανθρωπίνου δυναμικού , το 19,8% αξιολόγησε την τηλεργασία λίγο αποδοτική, το 4,9% καθόλου αποδοτική, ενώ ένα περίπου 8% δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε προσαρμογές του εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος, το 60,3% των εταιρειών δήλωσε πως, μετά την κρίση, δεν θα άλλαζε το μοντέλο απασχόλησης, ωστόσο το 39,7% όσων εφάρμοσαν πολιτική home office εκτίμησε ότι θα μπορούσε να επιμείνει, εν μέρει, σε αυτό το μοντέλο και μετά την κρίση.