Η απογοητευτική εικόνα της αγοράς εργασίας, που διαρκώς επιδεινώνεται, αποτυπώθηκε σε έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Αποκαρδιωτικά, επίσης, είναι τα στοιχεία για τις οικονομικές απολαβές υψηλού ποσοστού εργαζομένων στη χώρα.

Εκτός από εκείνους που τελούν υπό καθεστώς «μαύρης» εργασίας, το 25% των εργαζομένων αμείβεται με τις ελάχιστες απολαβές. Το 6,2% μάλιστα των εργαζομένων αμείβεται, βάσει στοιχείων της έρευνας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, χαμηλότερα και από τις κατώτατες αμοιβές των εργαζομένων στην Ελλάδα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ με αμοιβές κατώτερες από τις χαμηλότερες αμείβονται εργαζόμενοι που εργάζονται σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας (μετανάστες, νόμιμοι και παράνομοι).

Σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια ανεργία και αυτή των νέων και γυναικών, που παραμένει συστηματικά υψηλή, η έρευνα του ΚΕΠΕ, κρίνει ως αναποτελεσματικές τις ακολουθούμενες πολιτικές απασχόλησης. Σημαντικά κενά εντοπίζονται στη νομοθεσία για την προστασία των ανέργων και όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, με την έρευνα να επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει χαμηλή συμμετοχή και απασχόληση του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιών.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η ανεργία, ιδιαίτερα η μακροχρόνια, των νέων και των γυναικών, παρά τη διάθεση αρκετών χρηματικών πόρων μέσω τριών διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την ενίσχυση της απασχόλησης, παραμένει συστηματικά υψηλή, έχοντας αποκτήσει ενδημικό χαρακτήρα. Οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας, όπως υπογραμμίζεται, έχουν χειροτερεύσει μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης -το 2008- και την κρίση ελλειμμάτων και χρέους του ελληνικού Δημοσίου.

Ο δραστικός περιορισμός αυτών των αρνητικών χαρακτηριστικών ή και η παραγωγική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της χώρας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βελτίωσή της.

Ωστόσο, η διαμόρφωση και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης δυσχεραίνεται από την ανεπάρκεια γνώσης της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Πηγή: news247