Μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αναγκών που έχουν οι επιχειρήσεις και των επιθυμιών των υποψηφίων για εργασία έδειξε η υλοποίηση της δράσης του υπουργείου Εργασίας «Επιταγή Εισόδου».

Κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15.000 ανέργων το καλοκαίρι, στον ιστότοπο vriskodouleia.gr αναδείχθηκε η ασυμβατότητα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Οι επιχειρήσεις εξέφρασαν κατά ποσοστό άνω του 50% ενδιαφέρον για θέσεις πωλήσεων ή δημιουργίας αξίας στον οργανισμό, ενώ οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ενδιαφέρθηκαν κατά ποσοστό άνω του 50% κυρίως για θέσεις υπαλλήλων γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης.

Σε ανακοίνωση της ICAP επισημαίνεται ωστόσο ότι η υλοποίηση της δράσης μαζί με το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή πέτυχε υψηλά ποσοστά κάλυψης θέσεων, καθώς η δυνατότητα τοποθέτησης μέσω interviews είχε σαν αποτέλεσμα τη διεξαγωγή άνω των 5.000 επαφών μέσω της ομάδας των δύο φορέων. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και ο επόμενος γύρος των επιλαχόντων αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του Νοεμβρίου.