Στη νέα εργασιακή πραγματικότητα που επέβαλλε ο κορωνοϊός , οι επιχειρήσεις αρχίζουν  να επαναπροσδιορίζουν λειτουργίες και να ξανασκέφτονται τι είναι απαραίτητο ή τι μπορεί να αλλάξει. Γράφει η Σοφία Πετράκη, HR Director, Cosmos Business Systems

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει απομακρυσμένο μεγάλο ίσως ποσοστό των εργαζομένων, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ορισμένες μάλιστα εταιρείες εξετάζουν ή άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν τη μόνιμη μετάβαση σε απομακρυσμένη εργασία για την πλειοψηφία των εργαζομένων τους. Υπάρχουν βεβαίως οφέλη, υπάρχει όμως και κόστος σε μια τέτοια επιλογή.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η απομακρυσμένη εργασία σίγουρα μειώνει τα γενικά λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων ίσως και νέων δαπανών για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την επιστροφή στα γραφεία) και ταυτόχρονα, προσθέτει ποιοτικό χρόνο στους εργαζόμενους, αφού καταργεί την ανάγκη για καθημερινές, χρονοβόρες μετακινήσεις προς και από την εργασία, ειδικά για επιχειρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε πως μια τέτοια αλλαγή θα επιφέρει αναπόφευκτα και αλλαγή στη φύση των σχέσεων, οι οποίες δεν μπορεί παρά να αλλοιωθούν εξαιτίας της απόστασης και της αποπροσωποποίησης. Αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια ολιγόλεπτη δια ζώσης συνάντηση σε μία αίθουσα ή ακόμα και αυθόρμητα πάνω από ένα γραφείο, απαιτούν τώρα ένα video conference ή πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ενός ακόμη email.
Σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας μιας επιχείρησης αποτελούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Η επιχείρηση, δεν είναι μόνο νούμερα. Είναι οι άνθρωποί της και οι μεταξύ τους σχέσεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το ποιον γνωρίζουμε, πώς συνεργαζόμαστε, πώς συνδιαλεγόμαστε μαζί του και η σχέση που αναπτύσσεται από την καθημερινή επαγγελματική μας συναναστροφή, επηρεάζει σημαντικά τόσο τα αποτελέσματα τις δουλειάς μας και την ανάπτυξή μας όσο και τη συνολική επιτυχία της επιχείρησης. Και, ενώ οι σχέσεις που είναι ήδη χτισμένες σε ένα ισχυρό θεμέλιο ίσως μπορούν να διατηρηθούν μέσω βίντεο συνομιλιών, ο σχηματισμός νέων μπορεί να είναι μια πρόκληση.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Δεδομένης της δυναμικής φύσης των επιχειρήσεων και της συχνότητας με την οποία πολλοί από εμάς αλλάζουμε ρόλους και αναλαμβάνουμε νέες ευθύνες, είναι δύσκολο να φανταστούμε μια πραγματικότητα όπου οι σχέσεις που έχουμε σήμερα είναι οι μόνες που χρειαζόμαστε οι ίδιοι για την υπόλοιπη σταδιοδρομία μας ή η επιχείρηση από εμάς. Σκεφτείτε ξανά την παραπάνω πρόταση.
Επιπλέον, όπως μας έδειξε πρόσφατη εσωτερική έρευνα στην Cosmos Business Systems, η σύνδεση μέσω βίντεο σαν κύριο μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μπορεί να είναι σχεδόν δυσάρεστη, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι πιο κοινωνικά. Άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να «διαβάζουν» κοινωνικές ενδείξεις, εκφράσεις, στάση του σώματος, μέσω της φυσικής επικοινωνίας, που είναι και οι ίδιοι εξωστρεφείς, εκφραστικοί και αυθόρμητοι, τώρα πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στις εκφράσεις του προσώπου του συνομιλητή τους για να τον αποκωδικοποιήσουν και να έχουν μαζί του μια εποικοδομητική επικοινωνία.

Ο περιορισμός που επιβάλλεται από το πλαίσιο ενός video conference μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητές μας με έναν τρόπο, λίγο πιο στείρο, αυστηρό και μηχανιστικό. Αυτό προσθέτει άλλο ένα εμπόδιο, καθιστώντας την κοινωνική σύνδεση, που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη υπόθεση, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.
Μερικοί άνθρωποι θα δηλώσουν κάθετα πως προτιμούν την εξ αποστάσεως εργασία. Και ενώ σωστά μπορεί να υποθέσουν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι περισσότερο παραγωγικοί γιατί έχουν λιγότερους περισπασμούς, δε σπαταλούν χρόνο σε ανούσιες συζητήσεις και διαλείμματα, οργανώνουν καλύτερα τόσο τον εργασιακό όσο και τον προσωπικό τους χρόνο, δεν λαμβάνουν όμως υπόψιν ότι, η κοινωνική συμβίωση και η φυσική επικοινωνία είναι χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Είναι αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να εντάσσεται σε ομάδες, μικρές ή μεγάλες, να αλληλεπιδρά, να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται, ικανοποιώντας κοινές ανάγκες και στόχους.