Με την ανάδειξη του Γιάννη Κοττεάκου, Country Manager της SCA Hygiene Products S.A. ως Έλληνα Quality Leader για το 2013 ξεκίνησε η απονοµή των διακρίσεων Επιχειρηµατικής Αριστείας, «Αριστεία 2013» που διοργάνωσε στις 18 Νοεµβρίου η ΕΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεµήθηκαν ακόµα οι Πιστοποιήσεις EFQM Levels of Excellence, ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν» και Investors in People. Το πιστοποιητικό Investors in People απονεµήθηκε στην Edenred. Με το EFQM Committed to Excellence, στην κατηγορία µεγάλες επιχειρήσεις διακρίθηκαν οι εταιρείες Interamerican Client Services και Εµµ. Κουβίδης ΑΒΕΕ.

Στην κατηγορία µικροµεσαίες επιχειρήσεις διακρίθηκαν οι εταιρείες Alert Shipping Agencies LTD, Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με το EFQM Recognised for Excellence–4 Αστέρων, στην κατηγορία µικροµεσαίες επιχειρήσεις διακρίθηκε η Genesis Pharma S.A. και µε το EFQM Recognised for Excellence–5 Αστέρων στην κατηγορία µεγάλες επιχειρήσεις διακρίθηκε η Intralot. Στην κατηγορία µικροµεσαίες επιχειρήσεις διακρίθηκαν οι Athenian Sea Carriers LTD, Sprint Integrated Marketing Communications και Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.