Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για δεύτερη συνεχή χρονιά θα απονείμει τα Πιστοποιητικά του Εθνικού Προγράμματος Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

Πιο συγκεκριμένα, θα απονεμηθεί η Πιστοποίηση για την «ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» και η Πιστοποίηση «ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ΕΕΔΕ επιπλέον, ως Εθνικός Εταίρος του European Foundation for Quality Management (EFQM), απονέμει για 9η χρονιά τα Πιστοποιητικά του προγράμματος των Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία (Committed to Excellence in Europe) και Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία (Recognised for Excellence in Europe) 3, 4 και 5 Αστέρων.

Η Τελετή Απονομής των Πιστοποιητικών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.