Με ευρεία πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε πρόταση του συμβουλίου των Υπουργών Εργασίας για τη θεσμοθέτηση του ελαστικού 65ωρου.

Έτσι, η μέγιστη διάρκεια της εργασίας εβδομαδιαίώς δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 48 ώρες. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε μία τριετία από την υιοθέτηση της οδηγίας. Η απόφαση έρχεται να απορρίψει παλαιότερη οδηγία του Συμβουλίου των Υπουργών.

Αυτή άφηνε το όλο θέμα στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την ατομική ρήτρα αυτοεξαίρεσης, σύμφωνα με την οποία εργοδότης και εργαζόμενος θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε ατομική σύμβαση με σκοπό την παράταση της εργάσιμης εβδομάδας έως και τις 65 ώρες.

Η απόρριψη της ελαστικής εργασίας σηματοδοτεί την ήττα του Βρετανικού στρατοπέδου, στο οποίο εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με εξαίρεση την Ουγγαρία. Οι συγκεκριμένες χώρες υποστηρίζουν αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται opting out, τη δυνατότητα δηλαδή παράτασης του ωραρίου.

Τα υπόλοιπα κράτη μέλη τάσσονται υπέρ της διατήρησης του παραδοσιακού 48ωρου. Μάλιστα η Ελληνίδα Υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά τόνισε από τις Βρυξέλλες: «η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση του χρόνου εργασίας αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.