Μικρή μείωση παρουσίασε ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2ου εξαμήνου του 2008, της Πανελλήνιας έρευνας που διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School.

Η έρευνα διενεργείται κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες στην Ελλάδα.

Ο 2ος κύκλος της έρευνας για το τρέχον έτος διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2008 με την υποστήριξη της ECDL Hellas και σε συνεργασία με τον ΣΕΒ. Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, υπεύθυνοι εταιρειών και Γενικοί Διευθυντές από 227 εταιρείες.

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις αναμένεται μεν να αυξήσουν κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητές τους, όσον αφορά στην προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών, παρατηρείται, ωστόσο, περιορισμένη μείωση συγκριτικά με προηγούμενα εξάμηνα.

Μία στις δύο εταιρείες στην Ελλάδα σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της, ενώ μία στις τρεις δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει προσλήψεις το επόμενο εξάμηνο. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (52,8%) δηλώνει ότι θα δοθούν αυξήσεις παρόμοιες με αυτές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (4 έως 6%). Ωστόσο, ένα ποσοστό των συμμετεχόντων (19,9%) – αν και μειωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο – θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6%. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησής τους. Ένας στους δύο οργανισμούς αναμένεται να επιλέξει νεαρά στελέχη – απόφοιτους, ενώ ένας στους τρεις θα προσλάβει εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Οι τομείς όπου αναμένεται να γίνουν προσλήψεις είναι εκείνοι των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής και των Οικονομικών. Πάντως, όλοι οι κλάδοι απασχόλησης παρουσιάζουν μείωση συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, εκτός από τον τομέα της Πληροφορικής, ο οποίος σταδιακά φαίνεται να γίνεται δημοφιλέστερος.