Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών στην Ελλάδα για το Δ’ Τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της ManpowerGroup.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο -13% υποδεικνύοντας ότι περισσότεροι είναι οι εργοδότες που προβλέπουν μείωση από αυτούς που προβλέπουν αύξηση των θέσεων εργασίας. Ο Δείκτης παρουσιάζεται μειωμένος κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, καταγράφει μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Συνολικά, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας δηλώνουν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί μέσα στο προσεχές τρίμηνο, με τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις να προέρχονται από τον χώρο του Τουρισμού (-24%) και των Κατασκευών (-23%). Παρόλα αυτά, σχεδόν δύο στους τρεις εργοδότες που συμμετείχαν στην Έρευνα, δηλώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Tα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα περισσότερων από 750 Ελλήνων εργοδοτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 9% των εργοδοτών αναμένει αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, το 22% μείωση, ενώ το 64% δεν προβλέπει καμία μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Δυσοίωνες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων και στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -20% καθώς και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -12%.

Οι λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις στις προοπτικές προσλήψεων, και συγκεκριμένα στο -3%, καταγράφονται από τους εργοδότες στον Αγροτικό τομέα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται στον Αγροτικό τομέα και στον τομέα που περιλαμβάνει το Δημόσιο και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με τις προοπτικές να παρουσιάζουν βελτίωση κατά 7 και 5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Ωστόσο, στους υπόλοιπους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται μειωμένες.

Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες αναφέρουν μειωμένες προοπτικές προσλήψεων για το Δ’ Τρίμηνο του 2011. Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -16%, οι εργοδότες αναμένουν για το επόμενο τρίμηνο, το χαμηλότερο ρυθμό προσλήψεων από την έναρξη της Έρευνας το Β’ Τρίμηνο του 2008.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι τάσεις στην αγορά εργασίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2011, εξακολουθούν να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, όπως και σε όλη τη διάρκεια του 2011, με τους εργοδότες να αναφέρουν θετικές προοπτικές προσλήψεων σε 18 από τις 23 χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα. Οι προοπτικές επιδεινώνονται σε 13 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά βελτιώνονται σε 11, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι Προοπτικές Απασχόλησης είναι ισχυρότερες στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Νορβηγία και ασθενέστερες στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στον τομέα της Μεταποίησης, οι προοπτικές προσλήψεων μειώνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, παρά τις σταθερές προβλέψεις προσλήψεων από τη γερμανική βιομηχανία.

Για τα πλήρη αποτελέσματα της Έρευνας για καθεμία από τις 41 χώρες που συμμετέχουν στην Έρευνα, επισκεφτείτε το: www.manpowergroup.com/meos.