Αντικειμενικό αλλά όχι δίκαιο θεωρούν στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν θα ωφελήσουν τελικά την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές.

Αυτό προέκυψε από την πανελλήνια έρευνα που διενήργησε η Global Link για την BOUSSIAS και η οποία παρουσιάστηκε στην τελετή απονομής των Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Informatics, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου. Σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα, τα σημαντικότερα προβλήματα που αναγνωρίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στον χώρο της παιδείας είναι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (71%), η υποχρηματοδότηση (66%), η έλλειψη αξιολόγησης και οι ελλιπείς υποδομές (44%).

Σε ερώτημα αν τα προγράμματα καινοτομίας στην ελληνική εκπαίδευση έχουν αποτέλεσμα, το 77% απάντησε ότι έχουν αποτέλεσμα και είναι απαραίτητα (73% καταγράφηκε στην ίδια ερώτηση το 2017), ενώ το 49% πιστεύει ότι δεν αξιοποιούνται ποτέ (34% το αντίστοιχο ποσοστό το 2017, κάτι που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καινοτομίας έχει μειωθεί πολύ μέσα σε μια μόνο χρονιά).

Τέλος, αναφορικά με τη διδακτική ύλη στα σχολεία, το 66% του δείγματος ανέφερε ότι είναι μεγάλη και δεν καλύπτεται, ενώ το 72% δηλώνει ότι χάνονται διδακτικές ώρες από τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και το 83% ότι οι τάξεις χρειάζονται περισσότερη οργάνωση. Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.248 εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων απ’ όλη τη χώρα, ενώ ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να τη βρείτε: www.educationleadersawards.gr.