Σε μια περίοδο όσο κρίσιμη είναι η σημερινή τα ταλέντα εμφανίζονται ως η μοναδική οδός προς την ανάκαμψη. Ο David Ulrich εξηγεί τoυς λόγους για τους οποίους η επένδυση σε αυτά πρέπει να συνεχίσει, ενώ σημειώνει το ρόλο των επαγγελματιών HR στην όλη διαδικασία.

HR Professional: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε παγκόσμια ύφεση -με όλες τις σχετικές επιπτώσεις που αυτή μπορεί να φέρει, όπως μείωση εξόδων και προσωρινές απολύσεις. Όπως φαίνεται, θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, μήπως μέσα σε όλα αυτά μπορούν να προκύψουν ευκαιρίες για τα στελέχη HR;

David Ulrich: Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια σημαντική συγκυρία για τους ηγέτες, ικανή να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι τα ταλέντα θα τους οδηγήσουν εκτός κρίσης. Τα σωστά άτομα, στη σωστή θέση, με τη σωστή εξουσία, μπορούν μόνο να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Η ύφεση, επιπλέον, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που προΐστανται ομάδων να αποδείξουν έμπρακτα τη σημασία της επένδυσης στα ταλέντα και τις δομές οργάνωσης. Παράλληλα, τους επιτρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις.

HR Professional: Η σύγχρονη κρίση καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από το χρηματιστήριο και τους επενδυτές. Θα καταστούν οι τελευταίοι τα άτομα στα οποία θα λογοδοτεί το HR;

David Ulrich: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία παικτών ενός οργανισμού στους οποίους αναφέρεται το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, αλλά στο σύνολο αυτών. Παραδοσιακά, οι επαγγελματίες HR θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους εργαζομένους και τους ηγέτες κάθε οργανισμού. Πέρα, όμως, από αυτούς, όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις στις μέρες μας, η διοίκηση προσωπικού καλείται να φροντίσει και για τους εξωτερικούς παίκτες – τους πελάτες, μετόχους και τα δίκτυα.

HR Professional: Προτείνετε στα στελέχη HR και τις επιχειρήσεις να ευνοήσουν τη δημιουργία ταλέντων που θα φέρουν χαρακτηριστικά brand. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή σας τη σκέψη;

David Ulrich: Το brand αποτελεί την ταυτότητα για κάθε επιχείρηση στο μυαλό των καλύτερων πελατών της. Επιπλέον, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή των καταναλωτών και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνει το μερίδιο του οργανισμού στην αγορά.

Προκειμένου, ωστόσο, το brand αυτό να διατηρήσει την αξία του, θα πρέπει να εμφυσηθεί στα ταλέντα του οργανισμού. Αν οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση απολαύουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους πελάτες, διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αυτής.

HR Professional: Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια κρίσεων σαν τη σημερινή, οι επιχειρήσεις αγνοούν τα ταλέντα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, παγώνουν τις προσλήψεις και μειώνουν τους πόρους για εκπαίδευση. Πώς τα τμήματα προσωπικού θα πείσουν την ανώτατη διοίκηση να επενδύσει στα ταλέντα;

David Ulrich: Σίγουρα, οι προσλήψεις σε γενικές γραμμές θα πρέπει να περιοριστούν αυτές τις περιόδους και, ίσως, μάλιστα χρειαστεί να υπάρξουν και απολύσεις. Ωστόσο, αυτές τις στιγμές είναι εξαιρετικά σημαντική η διατήρηση των εργαζομένων που, ίσως, έχουν ευκαιρίες να εργαστούν και αλλού. Η επένδυση σε αυτούς έχει εξαιρετική σημασία, έστω και αν υλοποιείται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ενδέχεται να αποτελεί ευκαιρία για τον εντοπισμό εξειδικευμένων ταλαντούχων ατόμων, τα οποία θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των μετόχων και την αξιοπιστία του οργανισμού απέναντι στους πελάτες του.


HR Professional: Ο όρος «ταλέντα» επιδέχεται ποικίλων ερμηνειών, ανάλογα πάντα με το επίπεδο και τη θέση εργασίας. Πώς οι επιχειρήσεις θα προσδιορίσουν τον τύπο ταλέντων που έχουν ανάγκη;

David Ulrich: Μια κοινά αποδεκτή οπτική του όρου ταλέντο καθίσταται απαραίτητη για κάθε οργανισμό. Πρόκειται για ταλέντα μόνο στις ανώτατες βαθμίδες ή αναφερόμαστε σε όλους τους εργαζομένους; Όταν αναζητούμε ταλέντα συζητάμε για τις ικανότητες του ατόμου ή τη δυνατότητα της επιχείρησης να τα δημιουργήσει μέσα από τα σπλάχνα της; Είναι σημερινά ή μελλοντικά; Ο καλύτερος τρόπος να προσδιορίσουμε το ταλέντο είναι να ξεκινήσουμε με τις απαιτήσεις των πελατών και των μετόχων και στη συνέχεια να βεβαιωθούμε ότι οι ικανότεροι εργαζόμενοί μας είναι συνεπείς προς αυτές.

HR Professional: Οι μεγάλες και διαφοροποιημένες επιχειρήσεις, ίσως, έχουν ανάγκη διαφορετικές δεξιότητες. Αυτοί οι κολοσσοί θα πρέπει να ορίζουν τα ταλέντα σε μια κοινή βάση που θα ισχύει συνολικά ή είναι καλύτερα ο ορισμός να ποικίλει ανά τμήμα;

David Ulrich: Το ταλέντο σε μια επιχείρηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης αυτής. Μια πιθανή ερώτηση θα μπορούσε να είναι: σε κλίμακα από το 0 έως το 10 πόσο συγκεντρωμένη (0) ή αποκεντρωμένη (10) είναι η επιχείρησή μας; Αν η απάντηση είναι 6, τότε το ταλέντο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό ακριβώς, πράγμα που σημαίνει πως αν υπάρχουν 10 δεξιότητες τις οποίες καλούνται να έχουν οι αποτελεσματικοί ηγέτες, 6 από αυτές θα πρέπει να είναι οι ίδιες για όλο τον οργανισμό. Αν η απάντηση είναι 4, τότε 4 δεξιότητες θα πρέπει να προσδοκόνται από κοινού σε όλους τους κλάδους. Το ταλέντο αποτελεί καθρέφτη της στρατηγικής.

HR Professional: Ποιος θα πρέπει να καταστεί υπεύθυνος για τη διαχείριση των ταλέντων και ποιος ο ρόλος του HR στην όλη διαδικασία;

David Ulrich: Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ταλέντων σε μια επιχείρηση είναι τις περισσότερες φορές οι CEOs ή οι γενικοί διευθυντές, όπως ακριβώς καθίστανται υπεύθυνοι για τους πελάτες, την οικονομική απόδοση και τη σχέση με το δίκτυο.

Τα στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλουν στο παιχνίδι ταλέντων, καθορίζοντας ποιοι θα συνεργάζονται με τους επιχειρηματικούς ηγέτες, τα άτομα που σχεδιάζουν τις διαδικασίες, αυτούς που εφαρμόζουν τις πρακτικές HR και εκείνους που συμμετέχουν στη διαδικασία της αλλαγής.

CV David Ulrich
Ο #1 management educator David Ulrich, που μάγεψε το ελληνικό κοινό το 2005, θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο “David Ulrich’s HR Masterclass – What leaders of people need to know and do, in a tough year” στις 6 Φεβρουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς.

Ο D. Ulrich θα αναπτύξει σε μια 6ωρη παρουσίαση το απόσταγμα του έργου του, θα παραθέσει πολλά case studies και θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των συνέδρων.

Σε αυτή, θα αναλύσει, μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα έρευνάς του σε 10.000 επαγγελματίες HR και τους συνεργάτες τους Line Managers, ανοίγοντας το δρόμο για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού, στο σταυροδρόμι ανθρώπων – επιχειρήσεων.