Ο Άρειος Πάγος, με την υπ΄ αριθμ. 1370/2010 απόφασή του υποχρέωσε εταιρεία να καταβάλει σε εργαζόμενό της το ποσό των 12.279,6 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αντιπροσωπεύει την ηθική βλάβη που υπέστη ο εργαζόμενος λόγω της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της συμβάσεως εργασίας του και διαφορές αποδοχών, ενώ υποχρέωσε την εργοδότρια εταιρεία να τον απασχολήσει και πάλι στην θέση που κατείχε.

Ειδικότερα, πτυχιούχος ΑΕΙ προσελήφθη το 1989 από Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Με την πάροδο του χρόνου ανέλαβε θέσεις ευθύνης, όπως είναι διευθύνων σύμβουλος, υποδιευθυντής, προϊστάμενος, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος, κ.λπ.

Όμως το 2006 τοποθετείται ως υπάλληλος και παράλληλα διακόπηκε η χορήγηση των ωφελημάτων που απολάμβανε λόγω των θέσεων που κατείχε, όπως είναι το επίδομα εξόδων περιποίησης πελατείας (250 ευρώ) και το επίδομα διοικητικών καθηκόντων (625 ευρώ). Όπως αναφέρει η αρεοπαγιτική απόφαση, στον εργαζόμενο ανατέθηκαν καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, μεταβάλλοντας έτσι το εργασιακό καθεστώς που είχε από το 1989, με αποτέλεσμα αυτό να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως, κάτι που επέφερε στον εργαζόμενο ηθική μείωση και μισθολογική μεταβολή, αφού του περικόπηκαν τα επιδόματα.

Να σημειωθεί ότι στη μεταβολή αυτή των εργασιακών όρων ο εργαζόμενος αντέδρασε και διαμαρτυρήθηκε. Ακόμη αναφέρεται στην απόφαση του ΑΠ ότι η σταθερή, τακτική και μόνιμη παροχή της εργασίας του υπαλλήλου σε θέσεις ευθύνης από την αρχή της σταδιοδρομίας του έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να συναχθεί ότι ο εργαζόμενος είχε συμφωνήσει την παροχή εργασίας ως υπαλλήλου.