Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Στουτγάρδη βρέθηκε από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου η ομάδα της Αρχειοθήκης , στο πλαίσιο εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Περιεχομένου (ECM), ELO Digital Office GmbH.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που προσφέρουν μία σειρά από ELO Business Solutions.

Η εν λόγω εκπαίδευση αφορούσε στα ELO HR Personnel File, για τη δημιουργία φακέλου ψηφιακών εγγράφων του εργαζόμενου, ELO HR Recruiting, για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων, ELO Contract Management, για τη δημιουργία, έγκριση και διαχείριση συμβάσεων σε όλη την διάρκεια της ισχύος τους, ELO Sign, για την ψηφιακή υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, ELO Learning, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό από τους εργαζόμενους, ELO Knowledge, για τη διάχυση και πρόσβαση στην επιχειρησιακή γνώση και Hands-on practice στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η ELO.

«Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη μας για τη φιλοξενία και ανυπομονούμε να κάνουμε πράξη τις νέες γνώσεις που αποκτήσαμε» αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της Αρχειοθήκης.