Εσωτερική εκπαίδευση με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων & θέματα εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης στις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων» πραγματοποίησε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Porto Palace Hotel Thessaloniki η Ari SA.

Στην εν λόγω εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχαν 16 στελέχη από τα διαφορετικά τμήματα του Ποιοτικού Ελέγχου και της Έρευνας & Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Κομοδρόμος, ανέλυσε θέματα σχετιζόμενα με το HACCP, με στόχο την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων διατήρησης της ποιότητας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

«Η Ari SA συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στην άριστη ποιότητα των τελικών της προϊόντων» αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.