Αρνητικό κατά -14,4% παρέμεινε το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, αν και καταγράφηκε βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου, το ισοζύγιο του α’ τριμήνου του 2013 ήταν αρνητικό κατά -26,6%. Ο συνολικός δείκτης εγγραφών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, είναι -0,3%, ενώ ο δείκτης διαγραφών για την αντίστοιχη περίοδο είναι -9,9%. Τον Φεβρουάριο του 2014 οι εγγραφές ήταν περισσότερες από αυτές του Φεβρουαρίου του 2013, ενώ τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2014 οι εγγραφές ήταν λιγότερες από τους αντίστοιχους μήνες του 2013.

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2014 οι διαγραφές ήταν λιγότερες από αυτές του Ιανουαρίου του 2013, ενώ τον Φεβρουάριο και Μάρτιο ήταν περισσότερες. Ο αριθμός των εγγραφών των επαγγελματιών τον Μάρτιο του 2013 ήταν μεγαλύτερος από τις διαγραφές του ιδίου μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 οι διαγραφές ήταν αρκετά υψηλότερες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το επιμελητήριο.