Σε ποσοστό 8,14% έφτασε τον Ιανουάριο η αδήλωτη εργασία σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «'Αρτεμις» του υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 1η έως 31 Ιανουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας, ελέχθησαν 1.854 επιχειρήσεις. Από τις επιχειρήσεις αυτές, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 267 (14,40%, ενώ ταυτόχρονα από τους 5.649 εργαζομένους στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 460 αδήλωτοι εργαζόμενοι (8,14%). Ταυτόχρονα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 4.854.043 ευρώ.

Σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2013 έως τις 31 Ιανουαρίου του 2015, ελέγχθηκαν συνολικά 36.007 επιχειρήσεις, με τις 4.672 από αυτές, να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (12,98%). Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 180.856 εργαζομένων εντοπίστηκαν 7.544 αδήλωτοι εργαζόμενοι (4,17%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, ανήλθαν στο ποσό των 78.672.952 ευρώ.