Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει και φέτος στην πανευρωπαϊκού επιπέδου εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οργανώνοντας σειρά δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, σε εθνικό επίπεδο.

Η εκστρατεία αυτή με κεντρικό μήνυμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας: Οφέλη για σένα προσωπικά, Οφέλη για τις επιχειρήσεις» είναι αφιερωμένη στις «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασίες συντήρησης στους χώρους εργασίας και στην προώθηση της καλής πρακτικής στον τομέα των εργασιών συντήρησης.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ η συντήρηση είναι σημαντική για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας, αυτή καθαυτή η συντήρηση αποτελεί δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους που εκτελούν αντίστοιχες εργασίες. Όπως εκτιμάται, το 10% – 15% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και το 15% – 20% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων, σχετίζονται με εργασίες συντήρησης, ανάλογα με τη χώρα.

Για το λόγο αυτό, το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την ευρωπαϊκή εκστρατεία, διοργανώνει εσπερίδα την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 18.00, με θέμα: Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Μελών & Ινστιτούτων της ΕΕΔΕ, Τζίνα Μπουρνέλη, τηλ: 210 21.12.000 (εσωτ. 712), e-mail: [email protected]