Με το ασημένιο βραβείο στην ενότητα «Most Innovative HR Consulting» διακρίθηκε η RDC Informatics για το νέο λογισμικό καταγραφής & αποτύπωσης του ψυχοκοινωνικού και εργασιακού ρίσκου των εργαζομένων, MELO HR SENSOR στα HR AWARDS 2017.

Το λογισμικό MELO HR SENSOR της RDC Informatics, αποτελεί μια νέα καινοτόμα προσέγγιση στο κρίσιμο θέμα της καταγραφής & αποτύπωσης του ψυχοκοινωνικού και εργασιακού ρίσκου των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Το εν λόγω λογισμικό βασίζεται στην αιχμή της σύγχρονης εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο των διαγνωστικών εργαλείων ψυχοκοινωνικού ρίσκου, εξασφαλίζει την εχέμυθη, & εμπιστευτική καταγραφή των δεδομένων από την ανάδραση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου αναφορικά με την καθημερινή εμπειρία στους χώρους εργασίας (Voice of the Employee). Παράλληλα, υπολογίζει και παρακολουθεί τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν επιβαρυντικά για το ανθρώπινο κεφάλαιο στους χώρους εργασίας.