Απάντηση στο πώς η άνοδος του ChatGPT θα επηρεάσει το μέλλον της εργασίας επιχειρεί να δώσει νέα έρευνα της Aspire, με δείγμα 574 άτομα.

Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω έρευνας, το 45% θεωρεί ότι το ChatGPT και οι παρόμοιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει στο να αποδίδει καλύτερα στην εργασία του, ενώ ένα 11% πιστεύει ότι το ChatGPT θα γίνει αφορμή για τη δημιουργία νέων θέσεων, νέων κλάδων και νέων υπηρεσιών.

Ωστόσο, ένα 15% προβληματίζεται και δεν είναι βέβαιο για το πώς θα επηρεαστεί η εργασία, ενώ ένα 29% δηλώνει σκεπτικό και νομίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς η αυτοματοποίηση θα μειώσει την ανάγκη για ανθρώπινα χέρια.