Στον σύγχρονο κόσμο, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συνεχώς προκλήσεις που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την επιτυχία. Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε, αναπτύσσουμε και ανταμείβουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Από την πρόσληψη και τη διαχείριση του ταλέντου μέχρι την ανάπτυξη ηγεσίας, τα ΚΑΑ είναι αυτά που κρύβουν το «μυστικό» της επιτυχίας.

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (ΚΑΑ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία στον χώρο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των εργαζομένων. Για παράδειγμα, στο στάδιο της πρόσληψης, τα ΚΑΑ διεξάγουν αξιολογήσεις που εστιάζουν στις δεξιότητες, τις ικανότητες και την απόδοση των υποψηφίων. Αυτή η διαδικασία βοηθά στον εντοπισμό του κατάλληλου υποψηφίου για μια συγκεκριμένη θέση. Τα ΚΑΑ αναδεικνύουν, επίσης, τα ταλέντα και τους rising stars ανάμεσα στους υφιστάμενους εργαζομένους. Αυτή η αναγνώριση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάθεση σημαντικών έργων και ευκαιριών ανάπτυξης στους εργαζομένους, που συμβαδίζουν με τις δεξιότητές τους.

Σύμφωνα με τη Δέσποινα Δαυίδου, Managing Consultant, Evalion-SHL Greece & Cyprus, «τα Κέντρα Αξιολόγησης/Ανάπτυξης παραμένουν μία από τις πλέον αξιόπιστες διαδικασίες που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός για να εμβαθύνει στο προφίλ και τις δυνατότητες ενός στελέχους (εν ενεργεία ή εν δυνάμει). Μπορούν πια να υλοποιηθούν και σε υβριδική μορφή ή και εξ ολοκλήρου από απόσταση, προσομοιάζοντας ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο τρόπο εργασίας. Η ανάγκη να αποτυπωθούν σύνθετες συμπεριφορές που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων και την επιτυχία των οργανισμών, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα industries, οπότε η χρήση των Κέντρων αποδίδει αξία σε διαφορετικούς χώρους και αντικείμενα εργασίας, όταν έχει σχεδιαστεί στη βάση σημαντικών κριτηρίων επιτυχίας / αξιών/ competencies ανά περίπτωση».
Παράλληλα, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίσουν υποψηφίους που μπορούν να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης στο μέλλον. Η ανάπτυξη ηγεσίας είναι σημαντική για την καλή λειτουργία της εταιρείας και η έγκαιρη αναγνώριση υποψηφίων για ρόλους ηγεσίας μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΑ
Τόσο στα Assessment Centers, όσο και στα Development Centers, η εστίαση είναι στην ανάπτυξη του υποψηφίου. Κατά τη διαδικασία, σκοπός είναι να εντοπιστούν, να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του εκάστοτε στελέχους. Εντούτοις, υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά ως προς τον τελικό στόχο, καθώς σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης η εστίαση αφορά στην επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου, ενώ, σε ένα Κέντρο Ανάπτυξης, η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του εργαζόμενου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένα ΚΑΑ «θα πρέπει, καταρχάς, να συνδέεται με τον σκοπό του και να τον καλύπτει πλήρως, Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει ικανό αριθμό διαφορετικών μεθοδολογιών, οι οποίες συνολικά δίνουν επαρκείς ευκαιρίες, μέσα από τις διαφορετικές απαιτήσεις/προσομοιώσεις, για να αναδείξει κάποιος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ταλέντα του» επισημαίνει η Άννα Πολυχρονιάδου, Deputy Managing Director, Evalion-SHL Greece & Cyprus. Η ίδια συμπληρώνει ότι είναι σημαντικό, επίσης, να λειτουργεί ως θετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ώστε να καταφέρνουν να «ξεδιπλώσουν» την προσωπικότητα και το δυναμικό τους.
Αναφορικά με τα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των ΚΑΑ, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

  • Εντοπισμός και ανάπτυξη ταλέντων: Τα κέντρα αξιολόγησης μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό ταλέντων υψηλής απόδοσης και τα κέντρα ανάπτυξης μπορούν να τους προσφέρουν ευκαιρίες έτσι ώστε να αναπτυχθούν αλλά και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.
  • Βελτίωση της απόδοσης: Τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα ΚΑΑ μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων και στην εργασιακή ικανοποίηση.
  • Λήψη αποφάσεων: Τα κέντρα αξιολόγησης μπορούν να παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα για την υποστήριξη αποφάσεων που σχετίζονται με προαγωγές, προσλήψεις κ.ά. Παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις δυνατότητες των εργαζομένων, τα κέντρα αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να λάβουν αποφάσεις για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας τελικά σε καλύτερη απόδοση και βελτίωση των οργανωσιακών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, τα κέντρα αξιολόγησης μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι τοποθετούνται σε ρόλους που ταιριάζουν με τις δεξιότητες τις ικανότητές τους.
  • Αύξηση εργασιακής δέσμευσης και ικανοποίησης: Μέσα από τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρουν συμβάλλουν θετικά στην εργασιακή δέσμευση. Επενδύοντας στην ανάπτυξη των εργαζομένων, οι οργανισμοί καλλιεργούν μία αίσθηση ικανοποίησης στους ανθρώπους τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ηθική ενδυνάμωσή τους. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση του employee engagement και της παραγωγικότητας. Επίσης, η παροχή ευκαιριών στους εργαζόμενους για ανάπτυξη και εξέλιξη μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων και να μειώσει τον κύκλο εργασιών.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όμως, ο ρόλος ενός εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου είναι καταλυτικός. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Α. Πολυχρονιάδου, «πέρα από τον σχεδιασμό, είναι εξίσου σημαντικό να υλοποιούνται από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους αξιολογητές, καθώς πρόκειται για πολυδιάστατη και απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες και εμπειρία».

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΑ
Η διαδικασία που ακολουθούν τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (ΚΑΑ) είναι βασική για την αποτελεσματική αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά:
Σχεδιασμός και Καθορισμός Στόχων: Σε αυτό το στάδιο, καθορίζονται οι στόχοι και οι προσδοκίες της αξιολόγησης και της ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του τι ακριβώς πρέπει να μελετηθεί, ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και ποιοι είναι οι επιθυμητοί στόχοι ανάπτυξης.
Συλλογή Δεδομένων και Αξιολόγηση: Σε αυτό το στάδιο, εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ικανότητες, την απόδοση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τεστ, αξιολογήσεων, παρατηρήσεων ή συνεντεύξεων. Ο σκοπός είναι να συλλεγούν αντικειμενικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εργαζομένων.
Ανάπτυξη Σχεδίου: Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δημιουργείται ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι βελτίωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλοι πόροι που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Υλοποίηση: Το σχέδιο ανάπτυξης εκτελείται μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται ο εργαζόμενος σε αυτή τη διαδικασία, παρέχοντάς του τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους του.
Αξιολόγηση και Επανεκτίμηση: Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο ανάπτυξης, ακολουθείται ακόμη μια φάση αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται πώς επηρέασε το σχέδιο την απόδοση του εργαζομένου και αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Εάν απαιτείται, το σχέδιο αναθεωρείται και προσαρμόζεται για το μέλλον.

Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στα ΚΑΑ είναι ουσιώδης για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των πόρων με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και του οργανισμού

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & CHAT GPT ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) κατέκτησε γρήγορα την προσοχή μας τα τελευταία χρόνια και φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την αξιολόγηση και την επιλογή προσωπικού. Από την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών έως την παροχή πιο αμερόληπτης λήψης αποφάσεων, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί εντοπίζουν, επιλέγουν και αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως τη συναντάμε όλο και περισσότερο στα σύγχρονα συστήματα HR, μπορεί να ευνοήσει τα χρονοδιαγράμματα και να περιορίσει τον υποκειμενικό παράγοντα (π.χ. κατά το screening υποψηφίων), μόνο όταν γίνεται στη βάση σωστά αναπτυγμένων και δοκιμασμένων αλγορίθμων. Ο αλγόριθμος αυτός θα πρέπει να τροφοδοτείται από τα κατάλληλα δεδομένα (π.χ. απαλλαγμένα από στερεότυπα) και να βασίζεται σε έγκυρα θεωρητικά μοντέλα. Ωστόσο, μοιάζει πραγματικά δύσκολο να μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις πολλαπλές διαδικασίες και διεργασίες που υπεισέρχονται σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης/Ανάπτυξης, το οποίο εξ ορισμού αποτελεί πολυδιάστατη διαδικασία» αναφέρει η Α. Πολυχρονιάδου. Όπως υπογραμμίζει, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαδικασίες που συνδέονται με people-decisions προϋποθέτει σύνεση, ώστε να συνιστά όχι μόνο Αποτελεσματική, αλλά και Ηθική πρακτική, και να είναι σε θέση να κερδίσει την εμπιστοσύνη, τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων».

Σύμφωνα με την Amberjack Global, εταιρεία που παρέχει λύσεις recruitment, η ενσωμάτωση της ΤΝ στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασιών, αλλά και να προσφέρει νέες γνώσεις και προοπτικές που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμες.
Πιο συγκεκριμένα, το ChatGPT, μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την OpenAI, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον σε διάφορους τομείς. Το ChatGPT αποτελεί ένα γλωσσικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί τεχνικές «βαθιάς» μάθησης (deep learning techniques), για να παράγει human-like κείμενο. Αξιοποιεί ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων από κείμενο στο διαδίκτυο και μπορεί να εκτελέσει λεπτομερώς και με ακρίβεια πλειάδα εργασιών, όπως η μετάφραση, η απάντηση ερωτήσεων αλλά και η δημιουργία συνομιλιών. Το εν λόγω εργαλείο/μοντέλο μπορεί να παράγει κείμενο σε τέτοια μορφή, που συχνά μοιάζει να έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο και είναι δυσδιάκριτο να διακρίνουμε ποιος είναι τελικά ο «συγγραφέας». Η χρήση μίας τέτοιας τεχνολογίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους και… να έχει θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους. Και αυτό είναι που εγείρει προβληματισμούς, καθώς η χρήση της ΤΝ για να βοηθήσει τους υποψηφίους να απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός, για παράδειγμα, διαδικτυακού κέντρου αξιολόγησης και για το τι μπορεί να σημαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε τέτοιες αξιολογήσεις αναφορικά με τα ποσοστά «εξαπάτησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των απαντήσεων σε ανάλογες περιπτώσεις και να εντοπίζεται μια απάντηση που έχει δημιουργηθεί από εργαλεία ΤΝ, η ομάδα της Amberjack, διερευνώντας τη χρήση του GhatGPT σε διαδικασίες αξιολόγησης, προτείνει τα εξής:

  • Το ChatGPT δεν είναι -ακόμη- δημιουργικό ως προς τη δομή και το ύφος των απαντήσεων. Οπότε, ελέγξτε για επαναλαμβανόμενη δομή στη διατύπωση των απαντήσεων που δίνουν οι υποψήφιοι.
  • Το ChatGPT θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει σενάρια (scripts) στις ερωτήσεις συνέντευξης. Όμως, οι αξιολογητές μπορούν να αναζητήσουν την αυθεντικότητα των απαντήσεων μελετώντας λεπτομερώς τις λέξεις και το ύφος , αλλά και να διεξάγουν συνεντεύξεις με βίντεο όπου θα μπορούν να «δουν» πότε ένας υποψήφιος διαβάζει και απαντά με βάση κάποιο σενάριο.
  • Το ChatGPT, όπως και να έχει, είναι μία μηχανή και όχι άνθρωπος. Οι γενικές απαντήσεις μπορεί να είναι αναγνωρίσιμες από όλους, εάν οι υποψήφιοι πρόκειται να… αντιγράψουν και να επικολλήσουν τις απαντήσεις που δίνουν.
  • Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η χρήση του ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο για τους υποψηφίους στο ίδιο επίπεδο για κάθε υποψήφιο. Ως εκ τούτου, εκείνοι που έχουν υψηλές επιδόσεις, θα ξεχωρίσουν χωρίς τη χρήση της ΑΙ.

ONLINE ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όταν ο λόγος έρχεται στη διαδικασία πρόσληψης, μία από τις βασικές τάσεις είναι τα Online κέντρα αξιολόγησης. Σύμφωνα με την Amberjack Global, τα πιο σημαντικά οφέλη που απορρέουν είναι τα εξής:

Cost savings: Τα Online Κέντρα Αξιολόγησης μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, περιορίζοντας τυχόν έξοδα ταξιδιού και διαμονής.
Flexibility & Accessibility: Η διεξαγωγή online assessment centers μπορεί να διευρύνει τη δεξαμενή των υποψηφίων και να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται να παρευρεθούν δια ζώσης έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης.
Automation: Πολλά online assessment εργαλεία μπορούν να αυτοματοποιηθούν, εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης.
Standardisation: Τα ψηφιακά κέντρα αξιολόγησης μπορούν επίσης να σχεδιαστούν έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με συνεπή και δίκαιο τρόπο.
Data collection: Τα εν λόγω κέντρα αξιολόγησης μπορούν να συλλέγουν διάφορα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών, των απαντήσεων και της συμπεριφοράς τους.
Scalability: Τα online κέντρα αξιολόγησης μπορούν να κλιμακωθούν ώστε να φιλοξενούν πολλούς υποψηφίους, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για οργανισμούς που πρέπει να αξιολογήσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων.
Variety: Η διεξαγωγή Online assessment centers μπορεί να επιτρέψει τη χρήση περισσότερων μεθόδων αξιολόγησης, όπως συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και ομαδικές ασκήσεις, για την αξιολόγηση ενός ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση πιο δίκαιης διαδικασίας αξιολόγησης.
Security: Τα online κέντρα αξιολόγησης μπορούν να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ασφαλείας για την προστασία της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των υποψηφίων.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΑΑ
Παρά την άνοδο των Online assessment centers στη διαδικασία των προσλήψεων, παρατηρείται εξίσου ότι κάποιοι οργανισμοί αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα υβριδικό μοντέλο. Με άλλα λόγια, μπορεί ένα μεγάλο μέρος των προσλήψεων να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών αξιολογήσεων, όμως ορισμένα στάδια, όπως η συνέντευξη, γίνονται δια ζώσης, πρόσωπο με πρόσωπο.

Αν και αυτό είναι κατανοητό, ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τις επιχειρήσεις. Όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Για παράδειγμα, το κόστος μίας προσωπικής συνέντευξης μπορεί να υπερβεί αρκετά το κόστος μίας διαδικτυακής συνέντευξης. Ορισμένα σημεία μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση εάν θα χρησιμοποιηθεί ένα «παραδοσιακό κέντρο αξιολόγησης ή η διαδικασία θα γίνει Online είναι τα εξής:

Περιορισμένα δεδομένα: Οι προσωπικές συνεντεύξεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενική εκτίμηση του στελέχους που διεξάγει τη συνέντευξη με τον υποψήφιο, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η εμφάνιση ή το στυλ επικοινωνίας του υποψηφίου, που έχουν επιπτώσεις στην περιθωριοποίηση μειονοτικών ομάδων.

Κόστος σε χρόνο και οικονομικούς πόρους: Οι προσωπικές συνεντεύξεις μπορεί να είναι χρονοβόρες, τόσο για τον interviewer όσο και για τον υποψήφιο, κοστίζοντας στον οργανισμό χρόνο και χρήμα, ιδίως εάν συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξιδιού και διαμονής.

Περιορισμένη επεκτασιμότητα: Μπορεί να είναι δύσκολο να διεξαχθούν προσωπικές συνεντεύξεις με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, ιδίως εάν βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, περιορίζοντας τους υποψηφίους σας σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ενδεχομένως εμποδίζοντας τους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση στην εκάστοτε θέση εργασίας.

Περιορισμένη σύγκριση: Οι προσωπικές συνεντεύξεις ενδέχεται να μην είναι τόσο συγκρίσιμες όσο οι διαδικτυακές αξιολογήσεις, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με συνεπή και δίκαιο τρόπο.
Ανεξάρτητα από την επιλογή, είναι ουσιώδες το κέντρο αξιολόγησης να προσφέρει στους υποψηφίους μια θετική εμπειρία, αλληλεπίδραση και την ευκαιρία να εξελιχθούν και να μάθουν περισσότερα από όλη αυτή τη διαδικασία.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Τα ΚΑΑ αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εντοπίσουν και να αναδείξουν ταλέντα, να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων και να (προ)ετοιμάσουν τους ηγέτες του μέλλοντος. Σε μία περίοδο όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τα ΚΑΑ αναδεικνύουν την ευελιξία τους και προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Είναι σαφές πως η αξιοποίηση των ΚΑΑ συμβάλλει στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου, σε μία εποχή με έντονο ανταγωνισμό.