Η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, ο οποίος αφορά σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την προκήρυξη, στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και δημιουργίας σύγχρονης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου, «ώστε να καταστεί πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων».

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και το κονδύλι είναι 700.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση δεν σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)