Η Ελένη Λέκκα, Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων, η Κάλλια Βελωνά, Corporate & Professional Learning Director και η Σοφία Αναδιώτου, Director of AIC TecHub, μας μιλούν για τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει το AIC για την εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων.

HR Professional: Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης που αφορούν σε επιχειρήσεις, στελέχη και εργαζόμενους; Πώς καλύπτονται οι αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων;

Ελένη Λέκκα: Ο τομέας των Επιχειρησιακών Σπουδών διεθνώς βρίσκεται σε μεταβατική φάση και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες καθοδηγούνται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Η διαδικτυακή μάθηση που μας απελευθέρωσε από τα δεσμά των γεωγραφικών περιορισμών και νέα γνωστικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας πραγματικότητας. Στην Ελλάδα, ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο, στο οποίο ενισχύεται ο ρόλος των ιδιωτικών φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια και εστιάζουν στην παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Κάλλια Βελωνά: Σε όσα ανέφερε η κυρία Λέκκα προσθέτω ότι η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων καθιστά αναγκαίο για τις εταιρείες να διατηρούν στελέχη και εργαζόμενους ενημερωμένους και με εξειδικευμένες γνώσεις, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες upskilling και reskilling. Το upskilling και το reskilling μάς επιτρέπουν να παραμένουμε αποδοτικοί και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ προσφέρουν την ευκαιρία να προσαρμοζόμαστε σε νέους ρόλους, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στον χώρο των επιχειρήσεων κερδίζει συνεχώς έδαφος το μοντέλο του Just-In-Time Training, το οποίο επιδιώκει τη βέλτιστη χρήση των εκπαιδευτικών πόρων, αλλά και του χρόνου των εργαζομένων. Τα microcredentials αποτελούν τα δομικά στοιχεία αυτής της νέας πιο ευέλικτης και πιο αποτελεσματικής κουλτούρας δια βίου μάθησης, ως το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στις γνώσεις που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν έναν γρήγορο και αποδοτικό τρόπο για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε νέες δεξιότητες, που είναι άμεσα απαραίτητες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Επιπλέον, βοηθούν στην κάλυψη του κενού δεξιοτήτων που μπορεί να υπάρχει στο ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Τέλος, προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση στελεχών και εργαζομένων, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να εξελίσσονται και να προοδεύουν εντός της εταιρείας.

Σοφία Αναδιώτου: Και φυσικά, αφού οι εξελίξεις οφείλονται κυρίως στην τεχνολογική πρόοδο, η μερίδα του λέοντος στο upskilling και reskilling στελεχών και εργαζομένων αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, η ανάπτυξη των οποίων επιτρέπει την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Επενδύοντας στις ψηφιακές δεξιότητες, οι επιχειρήσεις μειώνουν το ψηφιακό χάσμα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τι προγράμματα προσφέρει το Κολλέγιο για upskilling, reskilling και microcredentials;

Κ.Β.: Στον χώρο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, διαθέτουμε μία ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων, σε όλα τα επίπεδα. Εκπαίδευση για Επιχειρηματίες, Top Management, Στελέχη, Εργαζόμενους, αλλά και για τους υποψήφιους εργαζόμενους ή τους μελλοντικούς επιχειρηματίες. Μέσα από το Corporate & Professional Learning Division, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις προγράμματα upskilling και reskilling, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και αναπτύσσουμε διαρκώς την γκάμα των σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των microcredentials.

Καταρχάς, η πολυετής εμπειρία μας στις επιχειρησιακές σπουδές, μας επιτρέπει να διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα προγραμμάτων για Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, η οποία προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε εταιρείας. Με βάση τα Ακαδημαϊκά προγράμματα, με την προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων, έμπειρους καθηγητές και μία σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία, είμαστε σε θέση να καλύψουμε ολοκληρωμένα όλα όσα έχει ανάγκη μία σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους. Ενδεικτικά αναφέρω Customer Experience, ESG, Digital Transformation, Digital Sales, Digital Marketing, Leadership, Adaptive mindset, Artifi-cial intelligence κ.ά. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα microcredentials είναι το Professional Diploma in ESG και το Professional Diploma in Digital marketing, ενώ σύντομα θα παρουσιαστούν αρκετά ακόμη.
Τέλος, υπάρχει μία πληθώρα ανοικτών σεμιναρίων, που καλύπτει ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως Επικοινωνία, Ηγεσία, Διαπραγματεύσεις, Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση προκαταλήψεων, Ηθική παρενόχληση, Διαχείριση χρόνου, Πωλήσεις, Sustainability, Cyber security for Executives. Άφησα για το τέλος το κομμάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναφερθεί η κυρία Αναδιώτου.

Τι είναι το AIC TecHub και πώς συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στελεχών και εργαζομένων με επαρκείς τεχνολογικές δεξιότητες;

Σ. Α.: Το AIC TecHub δημιουργήθηκε για να συνεισφέρει σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Να προσφέρει προγράμματα upskilling και reskilling σε στελέχη και εργαζόμενους και παράλληλα να προσφέρει εκπαίδευση σε όλους όσοι επιθυμούν να κάνουν καριέρα στον χώρο της τεχνολογίας. Μέσα από την συνεργασία μας με την Fast Lane, τον κορυφαίο πάροχο τεχνολογικής εκπαίδευσης στον κόσμο, προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεθνών πιστοποιήσεων σε τεχνολογίες αιχμής, που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Η Fast Lane έχει στρατηγική συνεργασία με Microsoft, Google, AWS και Cisco και είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης εκπαίδευσης κορυφαίων προμηθευτών, όπως tvn Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, VMWare, NetApp, Oracle, Red Hat, Splunk και 50 άλλων. Τα προγράμματα προσφέρονται με εκπαίδευση στην τάξη, διαδικτυακά με σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της LIVE πλατφόρμας της Fast Lane, συνδυαστικά, με εξατομικευμένη εκπαίδευση, καθώς και με e-learning, mobile learning και hybrid learning.
Ιδιαίτερη αξία για τις επιχειρήσεις έχει η υπηρεσία Mentored IT Training, μία 360ο προσέγγιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με tailor-made υπηρεσίες. Πέρα από αυτά, το AIC TecHub αναπτύσσει νέες συνεργασίες και σύντομα θα ανακοινωθούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην τεχνολογική εκπαίδευση.

Ποια είναι τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Κολλεγίου και πώς βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες τους ή τους εργαζόμενους να αναπτυχθούν;

Ε.Λ.: Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουμε 8 προγράμματα τα οποία καλύπτουν ολοκληρωμένα όλο το φάσμα των γνώσεων του επιχειρηματικού χώρου και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά θα αναφέρω το Executive MBA, το MBA in HR Management και το Diploma in Business, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχουν το ΜΒΑ in Digital Transformation και το MSc in Sustainability and ESG Management, τα οποία είμαστε οι πρώτοι που τα προσφέραμε στην ελληνική αγορά.
Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα, σε συνεργασία με το University of Winchester, είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, οδηγούν σε πολύτιμες γνώσεις και σε πτυχία ισότιμα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 27 ετών, συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού, έμπειρα στελέχη και διδακτικό προσωπικό με βαθιά γνώση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης το Athens International College καλύπτει ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες επιχειρήσεων, στελεχών και εργαζομένων. Στο Athens International College διδάσκουμε στους εκπαιδευόμενους τη διαδικασία της απομάθησης (unlearn), τη διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων (learn) και τον τρόπο για να τις διατηρούν επίκαιρες (relearn).