Σε ένα πλαίσιο μαζικής διείσδυσης της τεχνολογίας, οι τράπεζες που θα επιβιώσουν θα έχουν κερδίσει τη μάχη από μέσα. Σε αυτή τη μάχη το HR βρίσκεται στις επάλξεις.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Αθηνά Δεσύπρη: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού μας προτάσσει την προετοιμασία και την ενίσχυση των ανθρώπων μας σε όλα τα επίπεδα ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στους νέους ρόλους, αντικείμενα και δομές που δημιουργούνται. Αποστολή μας είναι να ενεργοποιήσουμε έναν εσωτερικό μαθησιακό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει ανανέωση και εμπλουτισμό ικανοτήτων σε τεχνικό και γνωσιακό επίπεδο (reskilling/ upskilling), εισροή ταλέντου υψηλής τεχνογνωσίας από τη γενιά των millennials αλλά και επικοινωνία, που δημιουργεί διευρυμένη επίγνωση της αλλαγής, προτάσσει νέα συμπεριφορικά μοντέλα και νέα κουλτούρα. Αυτή η αποστολή θα υποστηριχθεί από νέα HR συστήματα που δημιουργούν ένα ψηφιακό workplace, μεγιστοποιούν τις δυνατότητες και τις επιλογές των εργαζομένων μας, διαχέουν την πληροφορία και ενισχύουν τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους στον οργανισμό.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018 και μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Α.Δ.: Το 2017 ήταν μια χρονιά αναδιάταξης για εμάς, ενώ το 2018 θα είναι μια χρονιά πυρετώδους προετοιμασίας. Επενδύουμε σε νέες HR μεθοδολογίες και τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε κάθε εργαζόμενο του Ομίλου μας. Μια κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί το νέο μας intranet το οποίο φιλοδοξεί να γίνει ένας virtual τόπος, όπου οι εργαζόμενοί μας θα αντλούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα συνεργάζονται και θα κοινωνικοποιούνται διαδραστικά. Θεωρούμε ότι θα έχει άμεση επίδραση στη δέσμευση των εργαζομένων μας στον Όμιλο, το πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή τον οργανισμό μας και το πώς αισθάνονται για αυτόν γιατί θα επιτρέπει σε ένα μεγάλο οργανισμό σαν την Eurobank να εκφράζεται ως «οικογενειακός», ενισχύοντας τα αισθήματα της εγγύτητας και της συμπόρευσης.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κοινοτήτων που φέρνουν τους ανθρώπους μας κοντά ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, γιορτάζουμε τα επιτεύγματά μας και αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας που λειτουργούν με προσήλωση στις Αξίες μας: Εμπιστοσύνη, κατανόηση, Δυναμισμός, Συνεργασία και Καινοτομία. Στην Eurobank επενδύουμε συστηματικά σε νέα HR concepts που ενισχύουν την κουλτούρα της πρωτοβουλίας, της ανατροφοδότησης, και της διαρκούς μάθησης και ανάπτυξης σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Η νέα μεθοδολογία αξιολόγησης και ανάπτυξης που εισάγαμε το 2017, το Αξιοποιώ, δημιουργεί δέσμευση στη διαρκή ανάπτυξη όλων μας (growth mindset), είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και διαχέει θετική ανατροφοδότηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, απομακρυνόμαστε από τις παραδοσιακές έννοιες εκπαίδευσης και υλοποιούμε εμπειρίες μάθησης μέσα από μαθησιακά ταξίδια (learning journeys). Αυτά παρέχουν περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε εργαζόμενου, είναι πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο και μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει στον χρόνο και στον χώρο που επιθυμεί.

Τέλος, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των εργαζομένων μας με τον ίδιο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και επιθυμούμε να παρέχουμε αναβαθμισμένη εμπειρία στους εργαζόμενούς μας κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις HR διαδικασίες. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες μας με στόχο να βελτιώσουμε δραστικά την εμπειρία του εργαζόμενου και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα, μειώνουμε τη γραφειοκρατία με πρόσβαση στην πληροφορία και αποκέντρωση των αποφάσεων. Στόχος είναι να παρέχουμε πρακτικές self service στους εργαζόμενους και τους διευθυντές των μονάδων μέσα από αυτόματες εγκριτικές ροές, analytics και KPIs που είναι σημαντικά για την ενίσχυσή τους στο έργο τους.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Α.Δ.: Στους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς παγκοσμίως, ένα κεντρικό στοίχημα είναι η κατανόηση των αναγκών των πελατών τους και η δυνατότητα να τους προσφέρουν εξατομικευμένες θετικές εμπειρίες, μέσω κορυφαίων ψηφιακών υπηρεσιών με ανθρώπινο πρόσωπο. Γι’ αυτό επικεντρώνονται στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη, επιταχύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης υπηρεσιών, επενδύουν σε νέες τεχνολογίες. Αυτός ο ψηφιακός και πελατοκεντρικός μετασχηματισμός πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζεται από μια νέα εσωτερική κουλτούρα ευελιξίας, πειραματισμού, συνεργασίας, και συνεχούς βελτίωσης.

Οι αποφάσεις αποκεντρώνονται και έτσι αυξάνεται η ανάγκη για υψηλότερη ποιότητα στελεχών, για βαθύτερη αντίληψη του ρίσκου και για ανάληψη ευθύνης (ownership) σε όλα τα επίπεδα των ιεραρχικών δομών Τα HR departments μετασχηματίζονται και αυτά και σε επίπεδο ικανοτήτων των στελεχών τους και σε επίπεδο υποδομών. Ένας οργανισμός είναι τόσο επιτυχημένος και καινοτόμος όσο το ταλέντο που μπορεί να προσελκύσει και να ενεργοποιήσει και αυτή η πραγματικότητα εν τέλει κρίνει τον ρόλο του HR στους σύγχρονους οργανισμούς.

Το κείμενο υπογράφει η Αθηνά Δεσύπρη, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Τράπεζας Eurobank, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.