Αναγνωρίζoντας τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της στην επιτυχία της λειτουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, αλλά και επενδύοντας συστηματικά στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνεργάστηκε με την GEPAcademy, τον φορέα εκπαίδευσης της GEP, για την υλοποίηση ενός tailor-made εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα έλαβε χώρα μέσω σύγχρονου e-learning, καθιστώντας εφικτή την κατάρτιση περισσότερων από 600 εργαζομένων στην «Ασφάλεια Εργασίας σε Σταθμούς Διοδίων», ενώ εκπαιδευτές ήταν οι Πέτρος Σκανδάμης, Γιάννης Καράβας, Γρηγόρης Γκόγκας και Βάλια Τσοπόκη, οι οποίοι μετέφεραν στους συμμετέχοντες το know-how που διαθέτουν. Σημειώνεται, τέλος, ότι η GEP παρέχει και υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στην Εγνατία Οδό.