Η Attitude, The Training & Consulting company, διοργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά σεμινάρια:

«Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Πελατών από το Α-Ω» στις 10 Φεβρουαρίου με τον Γιάννη Σηφάκη.
«Πιστοληπτικός Έλεγχος, Πιστωτική Πολιτική Διαχείριση, Είσπραξη Απαιτήσεων, Άριστος Προγραμματισμός Ταμιακών Ροών» στις 11 & 12 Φεβρουαρίου με τον Παναγιώτη Μαλακό.
«Προχωρημένες Διαπραγματεύσεις για Συμφέρουσες Συμφωνίες» στις 18 & 19 Φεβρουαρίου με τον Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου.
«Aim High» στις 18 Φεβρουαρίου με την Χάτζη Σκευοφύλακα.
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» στις 19 & 20 Φεβρουαρίου με την Χάτζη Σκευοφύλακα.
«ΦΠΑ Υπηρεσιών» 19 Φεβρουαρίου με την Άννα Ρουσάκη.
 «Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ» στις 24 & 26 Φεβρουαρίου με την Άννα Ρουσάκη.
«Γραμματέας – Manager» στις 20 Φεβρουαρίου.
«Διαπραγματεύεστε; Με Συνάδελφο, Συνεργάτη, Σύντροφο, Προϊστάμενο, Υφιστάμενο» στις 24 Μαρτίου με τον Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου.
«Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Λογιστική» στις 18 & 19 Μαρτίου με την Κατερίνα Αντωνιάδου.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210-3607380,381.