Η Attitude, The Training & Consulting company, διοργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά σεμινάρια:

Attitude City Seminars
• «Διαπραγματεύεστε; Με Συνάδελφο, Συνεργάτη, Σύντροφο, Προϊστάμενο, Υφιστάμενο», στις 11 Δεκεμβρίου με τον Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου
• «Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Πελατών από το Α-Ω», στις 12 Δεκεμβρίου με τον Γιάννη Σηφάκη.
• «ΦΠΑ Υπηρεσιών», στις 7 Δεκεμβρίου με την Άννα Ρουσάκη
• «Πιστοληπτικός Έλεγχος, Πιστωτική Πολιτική Διαχείριση, Είσπραξη Απαιτήσεων, Άριστος Προγραμματισμός Ταμιακών Ροών», στις 9 & 10 Δεκεμβρίου με τον Παναγιώτη Μαλακό. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο υπάρχει ειδική προσφορά, 160 ευρώ το άτομο, για τις εταιρείες που παρακολούθησαν το «ΦΠΑ Υπηρεσιών»
• «Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ», στις 14 & 15 Δεκεμβρίου με την Άννα Ρουσάκη
• «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», στις 18 & 19 Δεκεμβρίου με τη Χάτζη Σκευοφύλακα
• «Γραμματέας – Manager», στις 19 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ειρήνη Πολίτου στο 210.3607380, 381.