Η Attitude, The Training & Consulting company, διοργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά σεμινάρια:

· «Πιστοληπτικός Έλεγχος, Πιστωτική Πολιτική Διαχείριση, Είσπραξη Απαιτήσεων, Άριστος Προγραμματισμός Ταμιακών Ροών» στις 13 & 14 Οκτωβρίου με τον Παναγιώτη Μαλακό
· «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» στις 30 & 31 Οκτωβρίου με την Χάτζη Σκευοφύλακα
· «Γραμματέας – Manager» στις 6 & 7 Οκτωβρίου
· «Presentation Skills» στις 3 & 4 Νοεμβρίου.