6th People Management Executive Seminar: Τα ταλέντα του μέλλοντος

Ανεξάρτητα από τον κλάδο δράσης ή τη γεωγραφική τοποθεσία, οι οργανισμοί λειτουργούν σε νέα πεδία και περιβάλλοντα που αλλάζουν τον τρόπο που προκύπτει η επιχειρηματική αξία. Με αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις που ευημερούν είναι αυτές που προσαρμόζονται άμεσα και δημιουργούν δεξιότητες ώστε να παραδίδουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες κατάλληλα για μια παγκόσμια αγορά.

Σημεία των καιρών
Παλαιότερα, η εργασία βρισκόταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Οι οικονομικοί οργανισμοί είχαν την έδρα τους, συνήθως στην οικονομική ζώνη μιας πόλης, ενώ οι τεχνολογικοί οργανισμοί εκτείνονταν γύρω από τεχνολογικές βάσεις. Σήμερα, τα μέλη μιας ομάδας μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου και διαφορετικές χρονικές ζώνες.

Ωστόσο, έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά εργαλεία ενοποιημένης επικοινωνίας που επιτρέπουν την άριστη συνεργασία. Τα κέντρα επικοινωνίας, τώρα πια, επιτρέπουν στο ανθρώπινο δυναμικό να εργάζεται από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Η ζήτηση για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων έχει αυξηθεί και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γιγαντωθεί. Επίσης, η πρόσβαση στη μόρφωση είναι πλέον πολύ εύκολη. Τα on line μαθήματα «κερδίζουν έδαφος» και καθόλου τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Harvard, το MIT και το Yale τα προσφέρουν ακόμα και δωρεάν. Η απεριόριστη πρόσβαση σε πηγές γνώσης θωρακίζει τους απανταχού εργαζόμενους και δημιουργεί τα ταλέντα του μέλλοντος.

Άλλη μία εξαιρετικά σημαντική τάση της εποχής είναι το outsourcing. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα σε περίπου 1.200 ανώτατα στελέχη, αποδείχθηκε ότι οι μισοί οργανισμοί σκοπεύουν να αυξήσουν τις δαπάνες για outsourcing κατά 25% το τρέχον έτος. Και το κίνητρο για αυτή την ενέργεια δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση δαπανών αλλά και η αύξηση της καινοτομίας.

Εργασία σε «κρίση»
Καθώς, έστω και με αργούς ρυθμούς, βγαίνουμε από την κρίση, οποιαδήποτε σκέψη για εγγυημένη δια βίου καριέρα έχει απορριφθεί από την ίδια την ιστορία. Από τη μία οι εργοδότες δεν μπορούν να προσφέρουν εγγυήσεις για ασφαλή καριέρα και από την άλλη οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν δείχνουν καμία προθυμία να αφοσιωθούν σε έναν μόνο οργανισμό.

Σε έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας, καταγράφηκε ότι όσοι επαγγελματίες έχασαν τη δουλειά τους, όσοι έγιναν «θύματα» των περικοπών εξαιτίας της κρίσης, έχουν στραφεί προς την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν ξεκινήσει κάτι δικό τους.

Μια ακόμα τάση στην εταιρική εργασία είναι οι virtual ομάδες. Πρόκειται για ομάδες που ζουν σε διαφορετικό χώρο και χρόνο και «βρίσκονται» με σκοπό την καινοτομία, τη δημιουργία και την έμπνευση. Αυτή η πρακτική μοιάζει με την αντίστοιχη που ακολουθείται στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Εξαιρετικά ικανοί επαγγελματίες με διαφορετικά ταλέντα συνεργάζονται σε ένα project και όταν αυτό ολοκληρωθεί ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του. Το να ξανασυνεργαστούν είναι απλά θέμα συγκυρίας.

Με τη σημαντική αύξηση του outsourcing και την πρόσβαση σε μια παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων, το εταιρικό ανθρώπινο δυναμικό θα δαπανήσει λιγότερο από 5% του χρόνου του στην ίδια τοποθεσία, δουλεύοντας στο ίδιο project και συνεργαζόμενο με τους ίδιους ανθρώπους. Το υπόλοιπο 95% θα επενδυθεί σε εργασία σε virtual περιβάλλον.


Το μέλλον βρίσκεται στα ταλέντα
Η ρεαλιστική αντίληψη των πραγμάτων υπαγορεύει ότι οι εργασίες στο μέλλον θα στηρίζονται στο ταλέντο ενώ οι επιχειρήσεις θα βασίζονται στις γνώσεις των στελεχών τους. Το ταλέντο αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης και καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στην παγκόσμια οικονομία.

Το «σενάριο» που εγγυάται την επιτυχία είναι αυτό στο οποίο η επιχειρηματική δράση εδράζεται στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη σύνδεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών κανόνων. Αυτή η «τριπλέτα» αφορά ακόμα και τα ίδια τα κράτη όπως άλλωστε και τις εταιρείες.

Η ικανότητα δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την έμπνευση, την προσέλκυση και τη διατήρηση των ταλέντων.

Η δημιουργία της αξίας δεν είναι πλέον ο στείρος ανταγωνισμός αλλά ο ανταγωνισμός μέσω συνεργασιών και συνεργιών. Εξάλλου, η ευημερία εξαρτάται απόλυτα από την ικανότητα των οργανισμών και των ανθρώπων τους να κατευθύνονται προς «περιοχές» που μπορούν να προσφέρουν αξία.

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι μια νέα αντίληψη για το ταλέντο είναι απαραίτητη. Μια αντίληψη που θέλει τα ταλέντα να βρίσκονται σε αφθονία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για κάποιο σπάνιο χαρακτηριστικό αλλά για κάτι που υπάρχει σε όλους, σε κάποιο βαθμό και σε κάποια μορφή. Από αυτή την άποψη διευρύνονται και οι ορίζοντες των επιχειρήσεων.

Δημιουργείται μία τεράστια δεξαμενή εν δυνάμει ταλέντων από την οποία μπορούν να επιλέξουν και να τα αξιοποιήσουν αρκεί να ξέρουν πώς να βγάλουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες των ανθρώπων στην επιφάνεια. Αν και ως συμπέρασμα είναι ελπιδοφόρο, δεν παύει να αποτελεί μια πρόκληση ως προς την εξεύρεση, ανάπτυξη και αναζήτηση σε νέους τόπους και σε επόμενες γενιές.

Τα άτομα θα έχουν περισσότερη ελευθερία και δύναμη από ποτέ. Οι προοπτικές των αμοιβών τους θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στην αξία τους και όχι στον τόπο διαμονής τους. Και οι οργανισμοί, που χαρακτηρίζονται από διορατικότητα, θα ωφεληθούν από την πρόσβαση σε μια τεράστια και καταρτισμένη δεξαμενή ταλέντων.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η φύση της εργασίας μεταλλάσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Το μέλλον της εργασίας είναι απέραντο, ανταγωνιστικό, με αυξημένες απατήσεις αλλά και με μοναδικές ευκαιρίες διάκρισης, σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο.

CV
Ο John Blackwell είναι ένας κορυφαίος thought leader της αποτελεσματικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Στην 30χρονη καριέρα του έχει υπάρξει, για μια δεκαετία, ανώτατο στέλεχος της παγκόσμιας λειτουργίας της MCI (αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών) και συνεργάστηκε στενά με τον πρωτοπόρο του internet Vint Cerf. Επίσης, ήταν για πέντε χρόνια ο επικεφαλής της επιχειρηματικής αλλαγής της IBM.

Σήμερα, ο J. Blackwell και οι συνεργάτες του στην JBA έχουν εργαστεί με κορυφαίες εταιρείες από τη λίστα Fortune 500 firms για να εγκαταστήσουν προηγμένα εργασιακά μοντέλα.

Σε αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό οικονομικής, επιστημονικής και λειτουργικής εμπειρίας. Η JBA συνεργάζεται στη δημιουργία εργαλείων για το organizational transformation με τα εξής Πανεπιστήμια: Carnegie Mellon, Cornell, Durham, Surrey και Henley Business School.

Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία και συγγράμματα management, μεταξύ των οποίων και το best seller «The Agile Company: Transforming the Workplace».

Εξαιτίας της επιβλητικής του παρουσίας, της μεταδοτικότητάς του και της εγκυρότητας των απόψεών του είναι πολύ συχνά προσκεκλημένος σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας (BBC News, CNN, BBC Tonight κ.ά.) αλλά και σε παγκόσμια συνέδρια (CBI και IOD Conferences, Business Week Leadership Forum, Conference Board Leaders κ.ά.).

Οι managers του «smartworking»

Καθώς οι οργανισμοί αναδιοργανώνονται για να αντιμετωπίσουν τη σφοδρότητα των οικονομικών αλλαγών, ένα αρκετά συχνό φαινόμενο είναι η απώλεια κάποιων ταλέντων. Αυτό αναγκάζει τους εναπομείναντες εργαζομένους να προσπαθήσουν να πετύχουν περισσότερα, πιο γρήγορα και με λιγότερα. Θα υπάρξει η αξίωση να αναλάβουν περισσότερα projects αρκετά από τα οποία θα ωθήσουν στα άκρα τις δεξιότητές τους και θα τους υποχρεώσουν να ξεπεράσουν τα όριά τους. Επίσης, υπάρχει και μια αναδυόμενη τάση για outsourcing υπηρεσιών που θεωρούνται περιφερειακές.

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η τεράστια πίεση που νιώθουν οι managers. Θα πρέπει να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης και την ικανότητα να μεταδίδουν τον ενθουσιασμό και να εμπνέουν ένα ετερόκλητο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να το συναναστρέφονται από ελάχιστα μέχρι καθόλου.

Οι εξελίξεις προστάζουν
Η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι οι managers πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες προκειμένου να επιβιώσουν στα σύγχρονα δεδομένα. Το να αγνοεί κάποιος τις επιταγές των εξελίξεων είναι καθαρή αυτοκτονία. Κεντρικό στοιχείο αυτής της αλλαγής είναι η αποδέσμευση από τις συμβάσεις του παρελθόντος και η υιοθέτηση δεσμών εμπιστοσύνης αλλά και μετρήσιμων αποτελεσμάτων απόδοσης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές αυτά είναι πιο εύκολα στη θεωρία από ότι στην πράξη.

Ο προσανατολισμός στις αρχές του λεγόμενου «smartworking», αποτελεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο για αρκετούς managers, που επιθυμούν να αναρριχηθούν σε υψηλότερα κλιμάκια. Ένα «σοβαρό» κοστούμι και ένα επιβλητικό γραφείο δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κατόχους τους όταν η ομάδα τους βρίσκεται μονίμως σε κίνηση. Σε έναν εικονικό κόσμο, τα παλαιάς κοπής σύμβολα εξουσίας, δεν έχουν καμία αξία. Πώς μπορεί κάποιος να κινητοποιήσει την ομάδα του… όταν δεν την βλέπει;

Είναι σημαντικό ο manager να θυμάται ότι τα μέλη της απομακρυσμένης ομάδας έχουν διαφορετικά πιστεύω και στόχους και ενδέχεται να προέρχονται και από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Συνεπώς, ο αποτελεσματικός διαχειριστής πρέπει να προσφέρει επίσημη υποστήριξη και κινητοποίηση με ίδια μέτρα και σταθμά είτε πρόκειται για μέλη της ομάδας που βρίσκονται στο γραφείο είτε εκτός.

Οι μέρες που επικρατούσε η λογική «μπορείς να διαχειριστείς αυτό που βλέπεις» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Workplace of the future
Στην ομώνυμη έρευνα που πραγματοποιήσαμε με συνεντεύξεις περισσότερων από 1.100 business managers, το 77% αυτών δήλωσε ότι δεν αποκομίζει τα μέγιστα από τους «απομακρυσμένους» εργαζόμενους, το 78% ότι η φυσική παρουσία εξακολουθεί να αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης και το 75% ξεκαθάρισε ότι η προσέγγισή τους για την αλλαγή είναι πρόχειρα σχεδιασμένη. Τα ευρήματα είναι έως και τρομακτικά κυρίως διότι ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας manager είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά στις αλλαγές. Εξάλλου, οι αλλαγές γίνονται η νέα πραγματικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα, οι αγορές, οι λειτουργίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σε ευμετάβλητη κατάσταση, οι ξεκάθαρες αρχές και οι στόχοι δημιουργούν την αίσθηση της συνοχής και της ενοποίησης και καλλιεργούν μια κουλτούρα κατά την οποία η ομάδα νιώθει άνετα με την αλλαγή και το απροσδόκητο. Αυτό που απαιτείται από τους managers είναι να γίνουν οι οραματιστές που καλλιεργούν τις προκλήσεις.

Δηλαδή, που αμφισβητούν τα αξιώματα και προτείνουν ρηξικέλευθες εναλλακτικές (αρκετές φορές μάλιστα είναι αρκετά γενναίοι ώστε να προτείνουν εναλλακτικές που οι υπόλοιποι δεν θεωρούν εφικτές).

Αυτοί θα είναι οι χαρισματικοί ηγέτες της αλλαγής, που δείχνουν το δρόμο, εμπνέουν, αποδίδουν επιχειρηματικά αποτελέσματα παρά τις αντιξοότητες και οδηγούν τον οργανισμό στην επόμενη μέρα.


Ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού
Οι managers πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους την υποστήριξη και την ελευθερία που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους και να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους, που οδηγούν την απόδοση σε μια παγκόσμια κλάση. Προκειμένου να διαχειριστεί επιτυχώς τις αλλαγές της κουλτούρας που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες «έξυπνης» εργασίας, ένας manager θα πρέπει να επιδείξει ακεραιότητα, εντιμότητα, ευαισθησία και ανθρωπισμό. Σε ισόποσα μεγέθη θα πρέπει επίσης να παρέχει έμπνευση, κίνητρα και να είναι πρόθυμος να προκαλέσει τις συμβατικότητες.

Όταν δημιουργηθεί αυτό το υπόβαθρο, το management θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο κρίσιμα στοιχεία:
α. ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και
β. συνάθροιση των ανθρώπινων προσπαθειών. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.

Οι managers θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν και να ανελιχθούν και φυσικά δεν θα λείψουν και οι δύσκολες ερωτήσεις:
1. είναι οι managers οι οραματιστές που καλλιεργούν τις προκλήσεις και που δίνουν την ελευθερία για γεμάτες νόημα αλλαγές;
2. διαχειρίζεται ο οργανισμός την αλλαγή ως δομημένο πρόγραμμα και μετράει με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα της αλλαγής;
3. διαθέτει ο οργανισμός εύρωστες διαδικασίες ώστε να εκκολάπτονται νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα;
4. υπάρχει διάθεση για αλλαγές και
5. πόσο γρήγορα μπορούν οι managers να ανταποκριθούν;

CV
Ο John Blackwell είναι ένας κορυφαίος thought leader της αποτελεσματικής επιχειρηματικής λειτουργίας.

Στην 30χρονη καριέρα του έχει υπάρξει, για μια δεκαετία, ανώτατο στέλεχος της παγκόσμιας λειτουργίας της MCI και συνεργάστηκε στενά με τον πρωτοπόρο του internet Vint Cerf.

Επίσης, ήταν για πέντε χρόνια ο επικεφαλής της επιχειρηματικής αλλαγής της IBM.

Σήμερα, ο J. Blackwell και οι συνεργάτες του στην JBA έχουν εργαστεί με κορυφαίες εταιρείες από τη λίστα Fortune 500 firms για να εγκαταστήσουν προηγμένα εργασιακά μοντέλα.

Σε αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό οικονομικής, επιστημονικής και λειτουργικής εμπειρίας. Η JBA συνεργάζεται στη δημιουργία εργαλείων για το organizational transformation με τα εξής Πανεπιστήμια: Carnegie Mellon, Cornell, Durham, Surrey και Henley Business School.

Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία και συγγράμματα management, μεταξύ των οποίων και το best seller «The Agile Company: Transforming the Workplace».
Εξαιτίας της επιβλητικής του παρουσίας, της μεταδοτικότητάς του και της εγκυρότητας των απόψεών του είναι πολύ συχνά προσκεκλημένος σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας (BBC News, CNN, BBC Tonight κ.ά.) αλλά και σε παγκόσμια συνέδρια (CBI και IOD Conferences, Business Week Leadership Forum, Conference Board Leaders κ.ά.).