Την έκθεση «Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2022» έδωσε στη δημοσιότητα η AB Βασιλόπουλος. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, συνολικά, το 2022, η εταιρεία επένδυσε σε σχεδόν 310.800 εκπαιδευτικές ώρες για το ανθρώπινο δυναμικό της, εξασφάλισε την πρόσβαση σε ειδικούς συμβούλους ψυχικής υγείας, ενώ στο πλαίσιο των DEI ενεργειών, πραγματοποίησε συνεργασίες με ΜΚΟ, με στόχο την ενίσχυση των πυλώνων «Ηλικία» και «Εθνικότητα».

Έτσι, το 83% των εργαζομένων της δηλώνει υπερήφανο που ανήκει στην ΑΒ. Επιπρόσθετα, η εταιρεία δώρισε πάνω από 9,1 εκατομμύρια γεύματα σε 250 φορείς και 123.000 συνανθρώπους, προσέφερε 80.000 γεύματα σε μαθητές, προωθώντας ταυτόχρονα την υγιεινή διατροφή, και σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο συνέβαλε ώστε οι μικροί μας φίλοι, μέσω βιωματικών δράσεων, να μάθουν την αξία της υγιεινής διατροφής.

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ήδη καταργήσει την πώληση πλαστικών μιας χρήσης κι έχει μειώσει το βάρος του πλαστικού σε πολλές συσκευασίες της, έχοντας δεσμευτεί να μειώσει το δικό της αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2025, αυξάνοντας προοδευτικά τις ποσότητες κοντόληκτων τροφίμων που δωρίζει.